FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 25/06/2015

Anställningstid inom koncern

Finns det någon gräns för hur stor andel en koncernmoder ska äga ett dotterbolag för att anställningstid ska tillgodoräknas? Har varit anställd sedan 2007 i samma koncern men arbetsgivaren hävdar att ägandet i det senaste bolaget inom koncernen varit mindre än 89% så tidigare anställningstid inom koncernen ska inte tillgodoräknas.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om en arbetstagare byter anställning genom övergång från en arbetsgivare till en annan så får han i den senare tillgodoräkna sig anställningstiden från den förra under förutsättning att arbetsgivarna vid tidpunkten för anställningsbytet ingick i samma koncern, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 3 § första stycket, punkt 1. Detta får betydelse för bland annat beräkningen av uppsägningstid. Notera här att det saknar betydelse om det sker förändringar efter anställningsbytet som innebär att det inte längre föreligger något koncernförhållande mellan de två arbetsgivarna. Det enda som räknas är att koncernförhållandet förelåg vid tidpunkten för anställningsbytet för att anställningstiden ska kunna tillgodoräknas hos den senare arbetsgivaren.

Koncernbegreppet inom arbetsrätten hämtar till stor del sin definition från associationsrätten. Även om ett aktiebolag äger strax under 89 % av aktierna eller andelarna i ett annat företag så är aktiebolaget moderbolag och det andra företaget dotterföretag om bolaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i det andra företaget, vilket framgår av Aktiebolagslag (2005:551) 1:11 första stycket, punkt 1. Om så är fallet så utgör moderbolaget och dotterföretaget tillsammans en koncern och varje anställningsövergång från ett koncernföretag till ett annat vid en tidpunkt då koncernförhållandet ännu existerar innebär att den tidigare anställningstiden tillgodoräknas (Aktiebolagslag 1:11 fjärde stycket). Skulle flera byten ha gjorts inom samma koncern så räknas anställningstiden ihop för alla arbetsgivare (Lag om anställningsskydd 3 § första stycket, punkt 3).

Med vänlig hälsning

Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000