Anställningsformer och banklån

Hej!

Hur många tips av anställning finns i Sverige? Jag vet om tillsvidare anställning, men vad är de andra?

Vilken av dem kan man få lån från banken?

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att det finns två anställningsformer i Sverige: Tillsvidareanställning och visstidsanställning (4 § LAS). Tidsbegränsade anställningar övergår, om det inte har avtalats bort i ett kollektivavtal, automatisk till en tillsvidareanställning efter att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under minst två år antingen (a) under de senaste fem åren eller (b) under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra med minst sex månaders mellanrum (2 § 3 st och 5 a § LAS).

I och med att vi i Sverige har avtalsfrihet bestämmer var och en i princip vilka de vill respektive inte vill sluta avtal med, och under vilka omständighet. Detta gäller även banker. Banker bestämmer således själva – inom ramen för exempelvis konkurrens- och diskrimineringsbestämmelser – vilka de ska ge lån till. Utan att göra någon precisare bedömning är det vanligt förekommande – särskilt vid större lån såsom för köp av bostad – att banker antingen kräver att låntagaren har en tillsvidareanställning eller ger visstidsanställda sämre villkor än tillsvidareanställda. Det finns däremot inget principiellt hinder för banker mot att medge stora lån till goda villkor även för personer som inte är tillsvidareanställda.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”