Anställningsform om inget avtalats?

2017-06-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej !Jag har fått ett jobb som nystartsjobb men det finns ingen begränsad tid för kontraktet, kan det bli ett fast jobb ?Tack på förhand
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Det finns inga formkrav när det kommer till ingående av anställningsavtal. Anställningsavtal kan bland annat ske genom konkludent, muntligt och skriftligt handlande. 4 § LAS lägger fram en presumtion för att det föreligger en tillsvidareanställning om inget annat har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är därför viktigt för en arbetsgivare, som inte vill tilldela sina arbetstagare en tillsvidareanställning, att dokumentera i anställningsavtalet vilken anställningsform som avses.

I din fråga framgår det inte att det avtalats någonting angående sluttid för anställningen. Detta tyder på att det rör sig om en tillsvidareanställning. Om det däremot står i kontraktet att det rör sig om en tidsbegränsad anställning bryts presumtionen. Vidare framgår det inte i din fråga vad som överenskommits muntligen vilket kan ha betydelse för bedömningen.

En vanlig anställningsform är tidsbegränsad provanställning. Även detta måste arbetsgivaren avtal med dig om. Provanställningen övergår automatisk till en tillsvidareanställning efter sex månader.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (795)
2021-07-31 Kan man tacka nej till att arbeta vid intermittent anställning?
2021-07-28 Förlängning av visstidsanställning
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?

Alla besvarade frågor (94634)