Anställningsförhållandes uppkomst

Hej, jag har jobbat som danstränare en gång i veckan sedan våren 2015. Varken jag eller min kollega har skrivit på något avtal och vi har känt rätt länge att då vår chef endast bryr sig om att få in pengar istället för sina anställda, så vill vi säga upp oss. Vi får 250kr/h om vi jobbar ensamma och 100kr/h om båda vi är på klass. Vi har som sagt inte skrivit på något, är det möjligt för oss att säga upp oss och aldrig komma tillbaka eller är det uppsägningstid? Vad gäller och vad kan vi göra? Tror inte att dansskolan är med i något kollektivavtal.

Mvh, S.

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Du omfattas endast av lagen om anställningsskydd (LAS) (1982:80), se här, om du är i tjänst som arbetstagare enligt 1 §. Om du inte är arbetstagare så har du ingen uppsägningstid att förhålla dig till. Låt oss se om du är arbetstagare.

I arbetstagarbegreppet omfattas två huvudsakliga omständigheter som visar på att du som utfört ett arbete ska anses vara arbetstagare. Den första omständigheten är att den arbetspresterande parten ingått avtal om personlig arbetsskyldighet mot lön, ett sådant avtal kan vara skriftligt, muntligt och konkludent. Konkludent innebär att Du och Din arbetsgivare agerar som om det föreligger ett anställningsförhållande mellan Er. Den andra omständigheten är att Ditt arbete utförs åt någon annans räkning under dennes ledning och kontroll. En ytterligare omständighet som spelar roll är att det rör sig om ett varaktigt samarbete där den arbetspresterande parten står till förfogande för arbetsuppgifter.

I Ditt fall tolkar jag det som att ett anställningsavtal uppkommit muntligen eller i varje fall genom konkludent handlande, dvs. Du har förstått att du ska arbeta mot ersättning. Du har dessutom utfört arbeten åt någon annan under dennes ledning och kontroll. Eftersom Du arbetat en gång i veckan i över ett år borde det även röra sig om ett varaktigt arbete där Du regelbundet stått till förfogande för arbetsuppgifter.

Enligt arbetstagarbegreppet torde ett anställningsförhållande ha uppkommit mellan Dig och Din arbetsgivare, varför LAS regler om uppsägningstid aktualiseras. Den minsta uppsägningstiden är en månad enligt 11 § LAS. Du kan däremot undvika att arbeta din uppsägningstid om Du och Din arbetsgivare kommer överens om det när du meddelar henne eller honom om Din uppsägning.

Eftersom ett anställningsavtal inte föreligger skriftligen kan det innebära svårigheter att bevisa att ett anställningsförhållande uppkommit. Om Din chef inte kan bevisa att ett anställningsförhållande uppkommit omfattas du inte av LAS och behöver således inte förhålla Dig till någon uppsägningstid.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo