FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 12/01/2014

Anställningsbevis och arbetsgivarens omplaceringsrätt

Hej. Företaget jag arbetar på avskedade nyligen drygt 40 personer och jag blev tyvärr en av dem. Däremot märkte dem ganska direkt att de fortfarande behöver mig så jag fick en tidsbegränsad anställning i 4 månader. På min nya anställning så ska jag göra i stort sett samma sak som tidigare men det är en omstrukturering på gång som gör om allas yrkestitlar till Servicemedarbetare för kunna flytta runt folk på olika jobb. På mitt anställningsavtal står det i Anställningsvillkoren på rutan Arbetsuppgifter/befattning: "Samtliga arbetsuppgifter som faller inom ramen för angivet avtalsområde enligt nedan" och lite längre ner på rutan Övriga noteringar: Enligt Byggnadsavtalet". Sedan är det ingen mer information. Är detta tillräcklig information från min arbetsgivare eller måste de kommplettera med mer specifika? Kan jag bli flyttad från mitt jobb på mekanikavdelning för att istället skotta snö, skura golv, sitta i kiosken eller diska i restaurangen på mina chefers begäran utan att kunna säga emot?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
Regler om anställningsskydd hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80.

Vad gäller din första fråga så ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om anställningen till arbetstagaren. Bland annat så ska man ge en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel (LAS 6c§). Eftersom reglerna inte anger exakt hur preciserat det ska vara så är det svårt för mig att ge ett säkert svar men jag skulle säga att det är tillräckligt preciserat.

Din andra fråga rör det som man brukar kalla arbetsskyldigheten eller omplaceringsrätten. En grundläggande utgångspunkt inom arbetsrätten är att arbetsgivaren har rätt leda och fördela arbetet. Enligt arbetsdomstolens praxis så kan en arbetsgivare därför omplacera en arbetstagare till ett nytt arbete med nya arbetsuppgifter så länge arbetet ligger inom det aktuella kollektivavtalet. Jag vet inte om de tjänster du nämner omfattas av byggnads avtal men om de gör det så kan du därför som utgångspunkt bli förflyttad till något av de arbetena. Det här är också anledningen till att jag anser att arbetsgivaren preciserat din tjänst tillräckligt mycket, arbetsgivaren beskriver nämligen din arbetsskyldighet. En omplacering inom kollektivavtalsområdet kan angripas om den är särskilt ingripande. En sådan omplacering kräver objektivt godtagbara skäl vilket följer av den så kallade bastubadarprincipen i AD 1978:89.

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000