Anställningsavtals giltighet enligt LAS

2017-10-19 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej min son kom hem med sitt anställningsavtal i dag där det står att han är tillsvidare anställd med allmän visstid på högst ett år och provanställning på 6 månader. Kan detta vara korrekt? Har aldrig sett något liknande.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtalet
Vilka anställningsavtal som får tecknas och hur dessa får vara utformade regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen är tvingande till arbetstagarens fördel och avtal som ger sämre villkor är ogiltiga. Lagen kan inskränkas om det sägs annat i ett gällande kollektivavtal, enligt 2 § LAS.

Som huvudregel gäller anställningsavtal tillsvidare, 4 § LAS. Avtal om tidsbegränsad anställning i form av allmän visstidsanställning får dock slutas, 5 § p. 1 LAS.

Provanställningar får även de slutas så länge prövotiden är högst sex månader, 6 § LAS.

Svar på din fråga
Meningen "tillsvidareanställd med allmän visstid på högst ett år" är motsägelsefull då en tillsvidareanställning inte kan löpa på bestämd tid. I och med att det står "ett år" så bör det innebära att det ändå handlar om en allmän visstidsanställning. Skulle avtalet dock vara utformat på ett väldigt ovanligt sätt och som innebär en tidsbegränsad anställning kan av en domstol förklaras vara en tillsvidareanställning, 36 § LAS.

Att ha en provanställning som löper på sex månader innan allmänna visstidsanställningen strider inte mot LAS bestämmelser och anställningsavtalet är efter de förutsättningarna du har lagt fram här är därmed giltigt, förutsatt att det inte strider mot ett potentiellt kollektivavtal.


Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?