Anställningsavtalets tillkomst

Hej!

Jag provjobbade två veckor i ett café. Jag och arbetsgivaren kom överens om att hen skulle efter dessa två veckor ge mig besked om jag fått anställningen eller inte. Efter en vecka, antog jag att jag fått anställningen eftersom arbetsgivaren pratade med mig som om jag redan var anställd, bland annat blev jag bjuden på personalmiddag m.m. Efter de två veckorna sa chefen att jag inte fått anställningen. Min fråga är nu, har ett bindande anställningsavtal uppstått?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du och arbetsgivaren i caféet kom överens om att du skulle provjobba där två veckor, och efter dessa två veckor skulle du få besked om du fått anställning eller inte. Vidare har jag förstått det som att du efter en vecka fått uppfattningen att du fått anställningen på grund av arbetsgivarens handlande, bland annat genom din inbjudan till personalmiddagen. Detta är således en arbetsrättslig fråga som handlar om anställningens tillkomst.

Anställningsavtalets tillkomst:

När det gäller anställningens tillkomst, präglas detta av avtalsfriheten och den fria anställningsrätten. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att fritt välja motpart i avtalsförhållandet. Enligt svensk rätt kan ett anställningsavtal ingås formlöst, dvs utan några krav på formaliteter. Ett anställningsförhållande kan i princip uppkomma på tre olika sätt.

Ett bindande anställningsavtal kan uppstå genom samstämmiga viljeförklaringar enligt den modell med anbud och accept som anges i avtalslagens första kapitel.

Det andra sättet ett bindande anställningsavtal kan komma till stånd är genom konkludent handlande. Det handlar om den situationen där parterna agerar på ett sådant sätt som ett bindande avtal hade funnits.

Det tredje sättet ett bindande anställningsavtal kan komma till stånd är genom ett vårdslöst handlande av arbetsgivaren i anställningssituationen. Det handlar om en situation, där arbetsgivaren - även utan att ha för avsikt att få till stånd ett anställningsavtal - uppträder på ett sådant sätt så att den arbetssökande med fog får uppfattningen att denne har blivit anställt. När det gäller det tredje sättet, är frågan man ska ställa sig är om arbetstagaren haft fog för sin uppfattning att denne har blivit anställd. Besvaras den frågan jakande, så innebär detta att ett bindande anställningsavtal kommit till stånd. Om arbetsgivaren har förstår att arbetstagaren tror att vederbörande fått en anställning, så har arbetsgivaren en skyldighet att förklara för arbetstagaren att så inte är fallet. Om arbetsgivaren inte gör det, utan är passiv så kan detta leda till att ett bindande avtal kommer till stånd (se AD 2003 nr 105 och AD 1981 nr 131).

Den part som påstår att ett anställningsavtal har ingåtts, är även den part som också har bevisbördan för att det förhåller sig på det sättet.

Slutsats:

I ditt fall skulle jag påstå att ett bindande avtal inte kommit till stånd, på grund av att både du och arbetsgivaren kom överens om att arbetsgivaren skulle lämna besked om anställningen efter provperioden. Du kan däremot argumentera för att ett bindande anställningsavtal kommit till stånd genom ett vårdslöst handlande från arbetsgivarens sida. Du skulle kunna argumentera för att arbetsgivarens handlande och inbjudan till personalmiddagen gav dig uppfattningen om att du blivit anställd. Däremot tror jag inte att du skulle ha framgång med den argumentationen eftersom detta skedde under provperioden, samt att ni båda kom överens om att besked om anställning skulle komma efter de två veckorna.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen

Sonja NajimRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”