Anställningsavtalets tillkomst

2020-09-20 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag provjobbade två veckor i ett café. Jag och arbetsgivaren kom överens om att hen skulle efter dessa två veckor ge mig besked om jag fått anställningen eller inte. Efter en vecka, antog jag att jag fått anställningen eftersom arbetsgivaren pratade med mig som om jag redan var anställd, bland annat blev jag bjuden på personalmiddag m.m. Efter de två veckorna sa chefen att jag inte fått anställningen. Min fråga är nu, har ett bindande anställningsavtal uppstått?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du och arbetsgivaren i caféet kom överens om att du skulle provjobba där två veckor, och efter dessa två veckor skulle du få besked om du fått anställning eller inte. Vidare har jag förstått det som att du efter en vecka fått uppfattningen att du fått anställningen på grund av arbetsgivarens handlande, bland annat genom din inbjudan till personalmiddagen. Detta är således en arbetsrättslig fråga som handlar om anställningens tillkomst.

Anställningsavtalets tillkomst:

När det gäller anställningens tillkomst, präglas detta av avtalsfriheten och den fria anställningsrätten. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att fritt välja motpart i avtalsförhållandet. Enligt svensk rätt kan ett anställningsavtal ingås formlöst, dvs utan några krav på formaliteter. Ett anställningsförhållande kan i princip uppkomma på tre olika sätt.

Ett bindande anställningsavtal kan uppstå genom samstämmiga viljeförklaringar enligt den modell med anbud och accept som anges i avtalslagens första kapitel.

Det andra sättet ett bindande anställningsavtal kan komma till stånd är genom konkludent handlande. Det handlar om den situationen där parterna agerar på ett sådant sätt som ett bindande avtal hade funnits.

Det tredje sättet ett bindande anställningsavtal kan komma till stånd är genom ett vårdslöst handlande av arbetsgivaren i anställningssituationen. Det handlar om en situation, där arbetsgivaren - även utan att ha för avsikt att få till stånd ett anställningsavtal - uppträder på ett sådant sätt så att den arbetssökande med fog får uppfattningen att denne har blivit anställt. När det gäller det tredje sättet, är frågan man ska ställa sig är om arbetstagaren haft fog för sin uppfattning att denne har blivit anställd. Besvaras den frågan jakande, så innebär detta att ett bindande anställningsavtal kommit till stånd. Om arbetsgivaren har förstår att arbetstagaren tror att vederbörande fått en anställning, så har arbetsgivaren en skyldighet att förklara för arbetstagaren att så inte är fallet. Om arbetsgivaren inte gör det, utan är passiv så kan detta leda till att ett bindande avtal kommer till stånd (se AD 2003 nr 105 och AD 1981 nr 131).

Den part som påstår att ett anställningsavtal har ingåtts, är även den part som också har bevisbördan för att det förhåller sig på det sättet.

Slutsats:

I ditt fall skulle jag påstå att ett bindande avtal inte kommit till stånd, på grund av att både du och arbetsgivaren kom överens om att arbetsgivaren skulle lämna besked om anställningen efter provperioden. Du kan däremot argumentera för att ett bindande anställningsavtal kommit till stånd genom ett vårdslöst handlande från arbetsgivarens sida. Du skulle kunna argumentera för att arbetsgivarens handlande och inbjudan till personalmiddagen gav dig uppfattningen om att du blivit anställd. Däremot tror jag inte att du skulle ha framgång med den argumentationen eftersom detta skedde under provperioden, samt att ni båda kom överens om att besked om anställning skulle komma efter de två veckorna.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (816)
2022-01-27 Kan man provanställa någon igen efter att denne varit sjukskriven under prövotiden?
2022-01-26 Vad gäller om arbetstagaren sänker ens lön för man är gravid?
2022-01-16 Kan en arbetstagare kräva att få heltidsanställning?
2022-01-15 Kan jag bli inlasad som behovsanställd på timme?

Alla besvarade frågor (98704)