Anställningsavtalets form

Jag har arbetat på ett företag i sammanlagt 2,5 år under en treårsperiod. Det har varit både visstidsanställningar och vikariat blandat. Som jag förstår det är detta helt rätt från min arbetsgivares sida.

Mitt senaste kontrakt var ett vikariat på 40% för perioden from. 1 oktober - dock längst tom. 31 december 2014. Jag har arbetat cirka 80-100% i över ett år.

Nu till min fråga. Sedan 1 januari 2015 - pågående (idag 22 februari 1015) ligger jag fortfarande schemalagd (ca 80%), dock utan att jag har skrivit på något nytt kontrakt. Har jag automatiskt en tillsvidareanställning eller återgår min tjänst till en behovsanställning?

Min arbetsgivare arbetar efter kollektivavtalet och jag själv är med i Handels.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det stämmer att en anställning kan vara tidsbegränsad som bl.a. allmän visstidsanställning och vikariat enligt 5 § lagen om anställningsskydd (LAS). Om arbetstagaren under en femårsperiod varit allmän visstidsanställd i sammanlagt mer än två år, eller om arbetstagaren under en femårsperiod haft ett vikariat i sammanlagt mer än två år, så övergår anställning till en tillsvidareanställning. En arbetsgivare kan dock blanda dessa anställningsformer så att ingen utav dem enskilt uppgår till två år, och då övergår det inte heller automatiskt till en tillsvidareanställning.

Det finns inget krav i lag på att ett anställningsavtal ska träffas skriftligen. Ett anställningsavtal kan därför ingås muntligen eller genom konkludent handlande, dvs. genom att arbetstagaren helt enkelt börjar arbeta. Det kan dock i sådana fall uppstå svårigheter i att avgöra vilken anställningsform det är som gäller.

Det finns en presumtion i 4 § lagen om anställningsskydd (LAS), som säger att den vanliga formen för anställning ska vara tillsvidareanställning. Den innebär att det ska presumeras att det är en tillsvidareanställning som har påbörjats om inget annat har bestämts mellan parterna, och om ingen utav parterna kan bevisa att en annan anställning har ingåtts. Det har dock visat sig i praxis att om en arbetstagare påbörjar en ny anställning efter att tidigare ha haft en tidsbegränsad anställning, och om inget tyder på att förhållandet har ändrat sig, så anses det att även den nya anställningen ska avse en tidsbegränsad anställning. Den tidigare anställningen påverkar alltså vilken form den nya anställningen ska anses ha om inget annat har blivit överenskommit.

Arbetsgivaren har en skyldighet enligt 6c § lagen om anställningsskydd (LAS) att inom en månad, efter det att arbetstagaren börjat arbeta, skriftligen informera arbetstagaren om bl.a. anställningsformer.

Detta är vad lagen säger, men det kan finnas avvikelser i kollektivavtal. Är du osäker på vad som står i kollektivavtalet eller vad det är som gäller så skulle jag råda dig att kontakta din arbetstagarorganisation.

Med vänliga hälsningar
Anna BerglundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”