Anställningsavtal vid verksamhetsövergång och/eller aktieöverlåtelse

2017-02-08 i Övrigt
FRÅGA
Om man är anställd på ett företag som blir uppköpt av ett annat och man inte får ett nytt anställningsavtal på de nya företaget. Gäller då de första avtalet till ett nytt är påskrivet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det bör först och främst klargöras att en aktieöverlåtelse inte medför att arbetsgivaren byts ut. Alltså, om person X säljer sina aktier i Bolag A till person Y innebär inte det att de anställda i Bolag A fått en ny arbetsgivare. Arbetsgivaren är både före och efter aktieöverlåtelsen Bolag A oavsett vem som äger aktier i bolaget. En sådan överlåtelse påverkar därför inte de anställdas avtal.

Om det istället rör sig om en inkråmsöverlåtelse eller verksamhetsövergång (dvs en situation där Bolag A säljer sin verksamhet, eller del av verksamhet till Bolag B) får de anställda en ny arbetsgivare. I en sådan situation kan reglerna enligt 6 b § LAS aktualiseras. För att avgöra om överlåtelsen är en sådan överlåtelse som åsyftas i bestämmelsen ska man ta hänsyn till ett antal kriterier. Här gör man en helhetsbedömning över bl.a. följande kriterier:

Är arten av företag eller verksamhet snarlika?

Har materiella tillgångar, övertagits eller ej?

Har immateriella tillgångar, övertagits eller ej?

Har personalstyrkan överlåtits?

Har kunder övertagits?

Är graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen stor?

Om flertalet av frågorna besvaras jakande är 6 b § tillämplig. Följden blir även vid en sådan verksamhetsövergång att verksamhetsförvärvaren (den nya arbetsgivaren) stiger in i överlåtarens (den gamla arbetsgivaren) ställe. Den nya arbetsgivaren hamnar varken i en bättre eller sämre ställning vad gäller anställningsavtal mm än vad den förre arbetsgivaren hade. Det innebär alltså att det anställningsavtal du hade hos den gamla arbetsgivaren flyttas med till den nya.

Av frågan framgår inte vilket anställningsavtal det gäller men har man t.ex. tillsvidareanställning, vilket är normen, kan den nya arbetsgivaren inte säga att det slutar gälla utan att ha saklig grund för uppsägning. Saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Notera även att man, som huvudregel, inte kan hävda arbetsbrist om arbetsbristen beror på att man av fri vilja har förvärvat en verksamhet med tillhörande personal.

Sammanfattningsvis: Oavsett om det är en verksamhetsövergång eller en aktieöverlåtelse blir följden att de anställningsavtal som gällde före övergången även gäller efter övergången. Samma regler gäller för den nya arbetsgivaren.

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95761)