Anställningsavtal utan arbetsgivarens underskrift

2016-04-21 i Anställningsformer
FRÅGA
Om mitt arbetsavtal inte är påskriven av arbetsgivaren, gäller det då tex har jag då 1 mån uppsägning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Anställningsavtal har inga formkrav för att avtalet ska anses vara giltigt och bindande. Ett anställningsavtal kan således ingås skriftligen och muntligen samt genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att arbetstagaren, du, tror att det har uppstått ett anställningsförhållande, och om arbetsgivaren märker att du tror det eller borde insett att du tror att det föreligger ett anställningsavtal är det arbetsgivarens skyldighet att tala om att det inte finns något anställningsförhållande. Försummar arbetsgivaren det föreligger ett konkludent handlande och ett giltigt anställningsavtal har ingåtts.

Den som menar att ett anställningsavtal har ingåtts är även den som har bevisbördan för det. Det är ofta främst arbetstagaren som har ett intresse av att ha ett skriftligt avtal.

I ditt fall innebär det att även om arbetsavtalet inte är påskrivet av arbetsgivaren kan det föreligga ett muntligt anställningsavtal eller ett avtal som uppstått genom konkludent handlande. För att kunna bedöma detta skulle jag behöva mer information om din situation.

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, gäller alltid en uppsägningstid enligt 11 § LAS.

Om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år, har du en uppsägningstid på 2 månader, och om du jobbat minst 4 år men kortare än 6 år är din uppsägningstid 3 månader. Om du jobbat minst 6 år men kortare än 8 är uppsägningstiden 4 månader, har du jobbat 8 år men kortare än 10 är uppsägningstiden 5 månader. Vidare är uppsägningstiden 6 månader om du har varit anställd i minst 10 år. Allt detta följer alltså av 11 § LAS.

Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal är det dit du först måste vända dig, det kan hända att uppsägningstiden finns reglerad där och i så fall går det före lagen om anställningsskydd.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma hit eller till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll