Anställningsavtal över telefon

2020-05-21 i Övrigt
FRÅGA
Hej, jag har sagt upp mig från mitt jobb och muntligt kommit överens med ett annat företag då de inte hade andra kandidater och fick därmed jobbet, dock endast muntligt - vilket ändå kan vara bindande? nu får jag besked att jag får jobbet men att det flyttas fram ett par månader pga Covid 19, och just då kommer det vara intensiva månader på jobbet men då ska jag bli pappa och VDn väljer att inte ge mig jobbet nu och anställer en annan. Jag får veta att jag kan återkomma nästa år. Tycker det är orättvist att bli bortvald, har jag fått anställningen eller inte? Kan jag jag tvinga dem att anställa mig? Finns det några lagar du kan hänvisa så jag kan läsa till mig mer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om du upprättat ett bindande anställningskontrakt eller inte.

För att besvara det frågan finns det främst två lagar vi ska titta på: Avtalslagen (AvtL) och Lag om anställningsskydd (LAS).

Avtalslagen blir aktuell då lagrummet som beskriver anställningsavtalet i LAS inte upprättar formkrav anställningsavtalet, 4§ LAS.

Det innebär att anställningsavtal upprättas enligt avtalslagens regler. Enligt 1§ AvtL upprättas ett avtal när anbudaren skickar ett förslag och mottagaren accepterar anbudet.

Här kan jag inte svara exakt på din fråga, då jag inte har alla omständigheter. Som jag ser det förklarat för mig, verkar det som ni muntligt kommit överens över ett anställningskontrakt, speciellt från samtalet du har haft med din chef ang startdatum.

Oavsett om avtalet blir giltigt eller inte, så har arbetsgivaren rätt utan prövotid få dig uppsagd, om det är avtalat om prövotid. Det innebär att de inte behöver uppge några skäl till varför du blir uppsagt. LAS.

Dessa klausuler är rättså ordinära, men det är oklart hur det är i din situation med tanke på att avtalet var muntligt.

Om anställningsavtalet är giltigt och prövotid inte avtalats om, så har arbetsgivaren gjort ett kontraktsbrott, vilket öppnar för skadestånd enligt §38 LAS.

Jag vill vara noga här och påpeka att jag inte har några omständigheter, utan utgår endast från det teoretiska rättsläget.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1833)
2021-01-20 Hur lång tid i förväg har jag rätt till schema?
2021-01-20 Ensidigt ändra arbetstagarens lön
2021-01-18 Ofullständig fråga
2021-01-18 Negativ föreningsrätt för arbetssökande

Alla besvarade frågor (88411)