Anställningsavtal och formkrav

2020-05-09 i Anställningsformer
FRÅGA
jag har tackat ja till ett jobberbjudande via mail, arbetsgivaren bad mig svara skriftligt ja eller nej angående erbjudandet. Jag skickade ett mail till arbetsgivaren där jag bekräftade mitt val av att godta erbjudandet. Är jag bunden till detta avtal eller skulle jag kunna dra mig ur om jag vill. Jag har inte skrivit på något bindande kontrakt eller liknande. Gäller samma regler för personer över respektive under 18 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtal följer inget formkrav. Det betyder att man kan ingå i ett anställningsavtal på väldigt många sätt, muntligt,skriftligt, över e-mail etc. Så till din första fråga så är det möjligt att ingå avtal över mail, frågan för dig är snarare om du faktiskt upprättar ett avtal när du säger ja där.

I många fall kan kommunikation över mail ses som förhandling över anställningen snarare än ett rakt ja. Vi ser det som en förhandling just för att det är så vanligt att senare skriva på ett anställningskontrakt för att påvisa att avtal har upprättats.

Mycket har att göra om du subjektivt trodde att du accepterade anställningen när du svarade ja för att avtal ska ses ha upprättats.

Oavsett blir det väldigt sällan konflikt över dessa problem för de blir lösta parterna emellan.

Till din andra fråga om samma regler gäller för personer under/över 18 så får vi konsultera föräldrabalken.

Enligt 9:1 FB så är barn under 18 omyndiga. Det innebär att de inte har rådighet över sin egendom och de kan inte åta sig förbindelser, dvs ingå i avtal, . Det innebär ju även anställningskontrakt faller inom den definitionen.

Dock tillåts,enligt 6:12 FB, att barn över 16 själva ingår i kontrakt om anställning utan samtycke från föräldrar.

Slutsatsen är därav att barn över 16 kan ingå i anställningskontrakt utan föräldrars samtycke, medans för barn under 16 så krävs det.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll