Anställningsavtal och chefens arbetsledningsrätt

FRÅGA
Jag blev anställd som lärare vid en skola för ett år sedan med några tillägg, skriftliga, till anställningskontraktet. Tilläggen ger mig full lön för 90 % arbete/undervisning samt ungefär en vecka extra ledigt med lön, då jag sköter om ett skolobservatorium i Spanien.Nu är det en ny rektor, som inte godtar tilläggen. Jag hävdar att avtalsrätten gäller eftersom tilläggen förhandlades fram anställningsförhandlingen och som gjorde att jag accepterade anställningen.Motparten, rektor och kommun, lär hävda att arbetsrätten är tillämplig och att chefen leder och fördelar arbetet.Tacksam för era tankar om hur jag ska gå vidare.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Ditt anställningsavtal gäller

I Sverige finns en stark rättsgrundsats som heter pacta sunt servanda (på svenska: avtal ska hållas). Denna princip gäller för alla avtal – även anställningsavtal. Principen innebär i praktiken att ett avtal – och tillägg till det –inte får ändras ensidigt, utan alla ändringar kräver som huvudregel samtycke. Ska arbetsgivaren ensidigt ändra ditt anställningsavtal krävs det därför att samtycke finns. Alternativet är att han/hon säger upp dig och sedan anställer dig på nytt med de nya villkoren. För att detta ska fungera måste det dock finnas en saklig grund för uppsägning, vilket det inte låter som att det gör i ditt fall.

Du bör därför påtala för din chef att avtalet med tillägg gäller och att din chef inte ensidigt kan ändra i villkoren.

Kan chefen ändra dina uppgifter inom ramen för ditt avtal?

Arbetsgivaren kan självklart hävda att arbetsledningsrätten är tillämplig inom ramen för avtalet och att chefen får leda och fördela arbetet. Detta är sant till viss del, men är inte så långtgående att det innebär en möjlighet för arbetsgivaren att ensidigt plocka bort förmåner eller villkor som är en del av anställningsavtalet eller villkor kopplade därtill.

När man avgör om omplaceringar och ändringar av en arbetstagares uppgifter är tillåtna är det avgörande hur långt arbetstagarens arbetsskyldighet sträcker sig. Arbetsskyldigheten bestäms utifrån varje enskilt fall med hänsyn till det individuella anställningsavtalet i kombination med kollektivavtal, sedvänja och lag. Som arbetstagaren är du inteskyldig att acceptera en omplacering/ändring som innebär att din tjänsts beskaffenhet, identitet eller kärna, i grunden ändras. Kärnan, d v s de huvudsakliga arbetsuppgifterna, i anställningen ska inte ändras vid tillåtna omplaceringar. Skulle ändringarna vara så ingripande att tjänstens identitet ändras, är det inte en tillåten omplacering och den kan då inte genomföras utan ditt samtycke.

Som jag förstår på din fråga ingicks avtalet om skolobservatoriet och villkoren om förmåner i samband med att du ingick tjänsten, och utgör alltså en slags ram för vad som är dina arbetsuppgifter och din roll. Att ta bort dessa uppgifter och dra in tillhörande förmåner tycks därför utifrån det du beskriver falla utanför arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

Det som skulle sätta situationen i ett annat läge är om ändringen av tjänsten görs i samband med en större omorganisation, så att till din roll inte längre finns kvar. Då kan en omplacering behöva ske därför att det annars hade blivit aktuellt med en uppsägning. Arbetstagaren kan i ett sådant läge bli tvungen att acceptera såväl större förändringar i arbetsuppgifterna som eventuellt en lönesänkning, för att slippa en uppsägning.

Vad bör du göra?

Utifrån det du beskriver tycker jag att du bör stå fast vid att ditt anställningsavtal gäller och att du inte godkänner förändringar i dina arbetsuppgifter/avtalade förmåner som är till det sämre. Vill arbetsgivaren få till en ändring i ditt anställningsavtal är det alltså upp till honom/henne att komma med ett förslag som du är villig att acceptera. Du är inte skyldig att acceptera en förändring av ditt avtal som innebär att tjänsten och dina förmåner förändras till det sämre och i den omfattning att det inte längre kvarstår som "samma tjänst".

Om din arbetsgivare trots allt står på sig bör du ta kontakt med din fackorganisation för att få hjälp i situationen. Finns där ingen hjälp att hämta kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist. Vi har duktiga jurister som är kunniga inom arbetsrätt och som kan hjälpa dig vidare i sådana fall. Vill du ha ytterligare hjälp är du varmt välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se så kan jag ge dig information om våra priser och hur vi kan hjälpa dig att gå vidare.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (596)
2019-10-02 Kan arbetsgivaren kräva att man alltid är tillgänglig?
2019-09-30 Bevisbörda diskriminering
2019-09-26 Vad gör jag om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?
2019-09-24 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att ta kompledigt vid arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (73747)