Anställningsavtal med minderårig

2020-04-23 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Om man som minderårig skrivit under ett jobb avtal utan att ens vårdnadshavare varit medveten om detta, alltså har dem inte skrivit på det. Går det att ta sig ur eller är minderåringen fortfarande binden till det skrivna avtalet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret beror lite på hur gammal den minderåriga är. Jag kommer därför dela upp svaret i två delar, en del för om personen har fyllt 16 år och en del för om personen inte har fyllt 16 år.

Svaret på frågan finner vi i föräldrabalken (FB).

Om personen har fyllt 16 år.

Som utgångspunkt får en person som ännu inte fyllt 18 år ingå bindande avtal (9 kap. 1 § FB). Det finns dock undantag till denna regel. En person som fyllt 16 år får nämligen på egen hand ingå anställningsavtal (6 kap. 12 § FB). Det krävs då att en vårdnadshavare har samtyckt till det. Det krävs däremot inte att vårdnadshavaren är närvarande när kontrakt skrivs på, och behöver inte heller själv skriva under på det. Är vårdnadshavaren omedveten om avtalet kan det förstås inte anses föreligga samtycke. Som utgångspunkt finns det inget "godtrosskydd" för den som anställde den minderåriga. Med andra ord betyder det att det inte spelar någon roll om arbetsgivaren trodde att vårdnadshavarens samtycke fanns, avtalet blir ändå ogiltigt.

Om personen inte har fyllt 16 år.

Här blir svaret lite enklare. Det är nämligen så att huvudregeln är att minderåriga inte kan ingå avtal med bindande verkan, med andra ord så saknar de rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). Som det står ovan finns det ett undantag för just anställningsavtal om den minderåriga har fyllt 16 år, har personen inte gjort det är undantaget inte tillämpligt. Anställningsavtalet är alltså ogiltigt.

Sammanfattning:

Har den minderårige fyllt 16 år har denne visserligen möjlighet att ingå anställningsavtal, men det krävs då samtycke från en vårdnadshavare. Har den minderårige inte fyllt 16 år kan denne inte ingå anställningsavtal. Oavsett om barnet har fyllt 16 eller inte blir alltså svaret i just denna fråga att avtalet inte är bindande.

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1866)
2021-04-12 Kan arbetsgivare kräva tillbaka för mycket utbetald lön?
2021-04-10 Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?
2021-04-09 Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?
2021-04-08 Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?

Alla besvarade frågor (91129)