Anställningsavtal har inget formkrav - ett muntligt anställningsavtal är därmed juridiskt bindande

2021-03-22 i Anställningsavtal
FRÅGA
Behöver jag säga upp mig då jag inte skrivit på något avtal? Skulle inskolas men efter två dagar insåg jag att det här arbetet och det bemötandet jag fick inte var något för mig.Ingen information om uppsägning eller anställningstid bara att det var timanställning.Kräver ingen lön heller för de timmarna jag provat på arbetet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal har inget formkrav, både muntliga och skriftliga avtal är således juridiskt bindande för båda parter (3 § avtalslagen). Ett anställningsavtal uppkommer alltså när ett muntligt eller skriftligt avtal om arbete har träffats, ett muntligt avtal kan dock vara svårare att bevisa. Om du har tackat ja till tjänsten föreligger det alltså ett anställningsavtal mellan dig och arbetsgivaren.

Min rekommendation är att du för en dialog med din arbetsgivare för att se om ni kan lösa problemet på egen hand. Om det skulle uppstå en tvist är det arbetsgivaren som har bevisbördan för att ett anställningsavtal föreligger. Muntliga anställningsavtal kan vara svåra att bevisa vilket kan vara till din fördel.

Som anställd har du minst en månads uppsägningstid

Om det föreligger ett anställningsavtal kan du säga upp anställningen med beaktande av den uppsägningstid som föreligger. Om inget annat har avtalats (och det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen) gäller som huvudregel en månads uppsägningstid (11 § första stycket lagen om anställningsskydd (LAS)).

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (111)
2021-09-26 Vad krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande?
2021-09-04 Avtal ska hållas!
2021-08-26 Kan studenter ta patent på uppfinningar som utvecklas under skoltid?
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)

Alla besvarade frågor (96421)