Anställningsavtal eller kollektivavtal- vad gäller?

2019-02-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har jobbat på ett företag i drygt 5 år. I anställningsavtalet står det "uppsägningstid: 1 månad", men enligt kollektivavtal (Almega) är uppsägningstiden för anställd 2 månader när man jobbat i 2-6 år. Vad är det som gäller om jag säger upp mig? Har jag rätt att gå efter bara en månad eller blir uppsägningstiden ändå 2 månader?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Generellt gäller i alla anställningsförhållanden det så kallade arbetsprerogativet, d.v.s en rätt för arbetsgivaren att fritt leda och fördela arbetet samt rätten att fritt anställa och säga upp anställda. (Rätten att fritt anställa och säga upp anställda begränsas i viss utsträckning i lag genom regler om diskrimineringsförbud, återanställningsrätt m.fl.) Det är således arbetsgivaren som anställer alternativt ger befogenhet åt andra att anställa arbetstagare. Regler inom arbetsledningsområdet behövs i den direkta avtalsrelationen för att lösa konflikter som kan uppkomma angående innebörden av arbetstagarens prestationer. Även när det gäller uppsägningsrätten rör det sig om en norm som är direkt relaterad till anställningsavtalets parter.

Anställningsavtalet hämtar sitt innehåll från huvudsakligen tre olika källor: (1.) lagstiftning, (2.) kollektivavtal och (3.) personliga avtal.

Vikten av det personliga anställningsavtalet som regleringsform har ansetts öka. I vilken utsträckning personliga avtal eller kollektivavtal dominerar är avhängigt tjänstekategori och i viss mån beroende på vilken del av arbetsmarknaden man rör sig på. För den övervägande delen av arbetskraften har kollektivavtalen alltjämt en dominerande betydelse vad gäller anställningsvillkoren.

Inom arbetsrätten finner vi en särskild form av dispositivitet som kallas SEMIDISPOSITIVITET. Detta innebär att en regel som är semidispositiv kan avtalas bort genom kollektivavtal, däremot inte genom avtal direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Med andra ord kan det vara svårt att ge dig ett klart svar på din fråga eftersom det behöver undersökas, men med största sannolikhet bör du alltså förhålla dig till kollektivavtalet och uppsägningstiden bör med andra ord vara 2 månader. Bäst är nog att prata med din arbetsgivare så att ni kan föra en tydlig dialog.


Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1572)
2019-05-15 Kan man få ett jobb om man är registrerad i belastningsregistret?
2019-05-13 Är min arbetsgivare skyldig att ändra mitt schema?
2019-05-11 Muntligt eller skriftligt anställningsavtal?
2019-05-11 Uppdatering av anställningsavtal

Alla besvarade frågor (69223)