Anställningsavtal - arbetstagare rätt att få ta del av?

FRÅGA
Hej, om jag skrivit på ett avtal men inte fått någon egen del själv, kan jag då kräva en egen del? Avtalet är ett jobbavtal. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 6 c § i LAS (lagen om anställningsskydd) har arbetstagaren, senast en månad efter det att han eller hon har börjat arbeta, rätt att skriftligen informeras av arbetsgivaren. Den skriftliga informationen ska innehålla alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är längre än tre veckor är arbetsgivaren alltid skyldig att lämna sådan information. Det här betyder att arbetsgivaren har en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren. Således har du alltså en rätt att kräva att få ta del av anställningsavtalet med de framförda villkoren och få en egen kopia på anställningsavtalet.

Förhoppningsvis är detta svar till din hjälp. Tveka inte att återkomma om förtydligande önskas eller om du har andra frågor!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (712)
2021-01-18 Gäller företrädesrätten till återanställning bara inom samma företag där man varit anställd eller gäller det även inom koncernen?
2021-01-14 Arbeta övertid utan lön?
2020-12-31 Min arbetsgivare har inte betalat ut lön
2020-12-16 Arbetssökandes rätt att begära ut meriter

Alla besvarade frågor (88247)