Anställningens upphörande

Jag har varit anställd i en koncern 24 år, 1979-2002. Är nu visstidanställd i denna koncern under 23 månader.

Vad gäller - har jag rätt att tillgodoräkna mig anställningsåren tidigare eller har det gått för lång tid emellan.

Måste de berätta en viss tid innan de 23 månader går ut om att jag inte får fortsätta eller ska jag bra gå hem det datum som är slutdatum. Vad kan jag förvänta mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än 24 månader, detta som huvudregel räknat utifrån en femårsperiod. Detta framgår av LAS 5a§.

I 3§ föreskrivs det vidare att man kan tillgodoräkna sig arbetstid som har varit inom samma koncern, för att uppnå kraven i 5a§. Däremot, för att tillgodoräkna dig den tidigare arbetade tiden krävs att kraven i LAS 5a§ är uppfyllda, dvs. den arbetade tiden måste ha varit aktuell inom fem år, vilket dessvärre inte föreligger i ditt fall.

I LAS 15§ framgår vidare att då en arbetstagare som är anställd för en allmän visstidsanställning inte kommer att få fortsatt anställning då antställningstiden upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningens utgång. En förutsättning för ett sådant besked är att man har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader, vilket du har i fallet. På så vis har du rätt att, en månad innan din anställning upphör, få besked likt ovan. Ett sådant besked ska vara skriftligt, där det även ska anges om arbetstagaren har företrädesrätt till en återanställning. Detta framgår av 16§ LAS. Beskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen om inte särskilda skäl finns. Om din arbetsgivare inte lämnar ett besked likt ovan kan du rikta skadeståndsanspråk på ovanstående grunder.

För vidare hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå, genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus AnstrinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo