Anställning utan formellt anställningsavtal - tillåtet? Och hur ska en eventuell uppsägning ske?

FRÅGA
HejMin dotter har jobbat 6 veckor i en reception och får aldrig ett anställningsavtal. Hon vill sluta på en gång eftersom hon aldrig får det. Har hon några skyldigheter?Eller kan hon gå på dagen och ha rätt till lönen som hon har då jobbat fram till idag?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningsförhållandet finns i lag om anställningsavtal (LAS).

Arbetsgivaren har en informationsskyldighet

Ett anställningsavtal kan ingås formlöst, dvs. även muntliga avtal och s.k. avtal genom konkludent handlande gäller. Konkludent handlande innebär att en part aktivt handlar på ett sådant sätt som bekräftar att denne anser sig bunden av ett avtal. I din dotters fall rör det sig således åtminstone om ett avtal genom konkludent handlande, eftersom hon arbetat för arbetsgivaren under flera veckor.

Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta, ska dock arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (6 c § LAS). Denna skyldighet gäller inte om anställningstiden är kortare än tre veckor, vilket dock inte verkar vara fallet för din dotter eftersom hon nu arbetat under sex veckor. Informationsskyldigheten gäller därmed för din dotters arbetsgivare. Om din dotter inte fått någon information alls, ska arbetsgivaren utge skadestånd (38 § LAS).

Uppsägning och uppsägningstid

För både arbetsgivaren och arbetstagaren gäller en minsta uppsägningstid om en månad (11 § första stycket LAS). Det spelar alltså ingen roll att det inte föreligger något skriftligt avtal, utan även konkludent handlande (se ovan) avses. Arbetstagaren har rätt till lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden (12 § LAS).

Det din dotter kan göra, om hon vill arbeta kvar, är att upplysa arbetsgivaren om informationsskyldigheten. Om han/hon fortfarande vägrar eller om din dotter vill säga upp sig, kom då ihåg att en uppsägningstid om en månad gäller. Din dotter kan även höra av sig till facket för ytterligare råd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (596)
2019-10-02 Kan arbetsgivaren kräva att man alltid är tillgänglig?
2019-09-30 Bevisbörda diskriminering
2019-09-26 Vad gör jag om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?
2019-09-24 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att ta kompledigt vid arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (73715)