Anställning - uppsägning

FRÅGA
Hej. Fick både muntligt och skrev på ett avtal att skulle börja jobba nytt arbete men natten efter får sms från företaget att dom tänker inte gå vidare med avtalet. Bröt dom mot anställnings avtalet och är dom ersättnings skyldiga? Mvh Miko
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver innebär att du har ingått ett anställningsavtal. Regler om sådana finns i lagen om anställningsskydd. Enligt 4 § gäller anställningsavtal tills vidare och att de kan sägas upp av arbetsgivaren med beaktande av en viss uppsägningstid. Enligt 7 § gäller dock att en uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. Din arbetsgivare får således inte bara säga upp anställningen utan anledning. Du har rätt att kräva att avtalet följs och enligt 38 § har du rätt till skadestånd.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?