Anställning - ett formlöst avtal.

2015-02-12 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Har man uppsägningstid fast man inte har skrivit på något anställningsbevis?
SVAR

Hej!

Det finns inget krav på att anställningar ska ingås skrifligen, det krävs således inte att det kungörs skriftligt för att anställningsskydd ska föreligga. LAS är tvingande till arbetstagarens fördel. 2§ 2st LAS. I frågan om en anställning föreligger så krävs huvudsakligen att tre kriterier är uppfyllda, det krävs en prestation som utförs för någon annan (arbetsgivaren) och det krävs vederlag (oftast lön i pengar) och kontinuitet. Föreligger dessa ''tre ben'' så är det att anse som en anställning.

Enligt 4§ LAS är gäller anställning tills vidare om inget annat avtalats. Vid sådana anställningar gäller en uppsägningstid om minst 1 månad enligt 11§ LAS. Denna tid kan komma att utökas beroende på anställningstiden.

Således föreligger uppsägningstid trots att ett anställningsbevis inte skrivits under om det är att se som en anställning enligt kriterierna ovan.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll