Anställdas skyldighet att lämna intyg vid sjukdom

2021-11-07 i Sjuk
FRÅGA
Hej,Har en anställd som varit sjuk en längre tid utan att lämna in sjukintyg. Hen har fått sjuklön utbetald för de första 14 dagarna men är fortsatt frånvarande och lämnar inte in sjukintyg. Anses detta då vara olovlig frånvaro? Tack!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vart hittar vi svaret på din fråga?

Vi hittar regler som hanterar frågor om olovlig frånvaro i bland annat Lag (1991:1047) om sjuklön (sjuklönelagen) och Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), men svar kan också finnas i propositioner.

Sjuklön

På grund av corona införde regeringen tillfälliga regler, varav flera upphörde att gälla den 1a oktober, vilket bland annat innebär att de ordinarie tidsgränserna för sjukintyg gäller igen. De anger att då personal behöver vara hemma längre tid än sju kalenderdagar behöver hen ett intyg från en läkare, så kallat sjukintyg eller läkarintyg. Du som arbetsgivare är skyldig att betala ut sjuklön från och med den sjunde dagen kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om hen kan styrka sin nedsättning av arbetsförmåga med ett intyg (8 § andra stycket sjuklönelagen).

Olovlig frånvaro
Huvudregeln är att sjukdom inte innebär saklig grund för uppsägning, och om din anställde lämnat en förklaring som ger hen rätt att vara frånvarande från arbetet, t.ex. att arbetsförmågan är nedsatt p.g.a. sjukdom, utgör frånvaron som utgångspunkt inte olovlig frånvaro. Om hen dock uteblir utan att lämna giltig orsak kan det anses vara olovlig frånvaro, och därmed eventuellt utgöra saklig grund för uppsägning, eller till och med avsked (prop. 1973:129 s. 239, 7 § LAS). Detta eftersom olovlig frånvaro kan ses som en slags arbetsvägran och därmed vara ett brott mot anställningsavtalet. Frånvaron ska isåfall som utgångspunkt ha pågått under en inte obetydlig tid, vilket är svårdefinierat men troligen runt tre veckor.

Du som arbetsgivare har dock relativt långtgående skyldigheter att få personen att upphöra med eventuell misskötsel, genom att bland annat försöka komma i kontakt med den anställde. Du bör också informera om vilka konsekvenser olovlig frånvaro av allvarligare karaktär kan få.

Sammanfattning

Jag skulle råda dig att försöka ta kontakt med personen igen och informera hen om att ett sjukintyg behöver lämnas in och att inte ange skäl till frånvaro kan innebära att den är olovlig och i förlängningen skulle kunna utgöra olovlig frånvaro. Om det är möjligt råder jag dig också att kontakta en arbetsgivarförening för ytterligare hjälp.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (227)
2022-01-19 ​Har min dotter rätt till sjuklön?
2021-12-20 Uppsägning på grund av sjukskrivning
2021-11-07 Anställdas skyldighet att lämna intyg vid sjukdom
2021-10-31 kan man sägas upp på grund av sjukskrivning?

Alla besvarade frågor (98657)