anställda vid företagsöverlåtelse

2019-03-22 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, om jag säljer mitt företag kan den nya ägaren till företaget anställningarna för dom anställda? Det är då frågan om alla sorters anställningsavtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en ny arbetsgivare tar över ett företag tar hen också automatiskt över anställningsavtalen och har ansvar för de rättigheter och skyldigheter som avtalen omfattar från tidpunkten då hen blir ägare. Till dess ansvarar du som före detta ägare för de ekonomiska förpliktelser du har gentemot arbetstagaren. Det är endast om arbetstagaren inte vill att anställningsförhållandet ska gå över till den nya arbetsgivaren som anställningsförhållandet kvarstår hos den förre arbetsgivaren [du] [6 b § LAS]. I sådana fall måste den anställde meddela dig som före detta arbetsgivare att hen vill vara kvar. Som jag förstår det ska du överlåta hela företaget och då är det inte helt enkelt för den anställde att hävda att den vill vara anställd hos dig eftersom du då inte har ett företag längre. En kan säga att rätten för den anställde att låta sin anställning vara kvar hos dig oftast aktiveras när det gäller partiella verksamhetsöverlåtelser.

Som en sidoparentes kan jag också nämna att verksamhetsövergången till den nya arbetsgivaren inte kan utgöra en giltig anledning att säga upp en arbetstagare. Det innebär alltså att den nya arbetsgivaren inte kan säga upp de överförda arbetstagarna där överlåtelsen är den enda anledningen. Det är dock möjligt för den nya arbetsgivaren att säga upp en anställd pga arbetsbrist om det ändå hade skett även om överlåtelsen till den nye arbetsgivaren inte skett. Den nya arbetsgivaren har också rätt att säga upp en anställd pga ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1641)
2019-10-18 Fråga om anonymitet och arbetstagares lojalitetsplikt
2019-10-13 Vikariat som ej förlängs. Har efterfrågad utbildning och erfarenhet. Är det okej?
2019-10-12 En arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonton
2019-10-09 Bråk om arbetsvillkor

Alla besvarade frågor (73804)