Anställd utan att ha fått skriftlig information om anställningen

2016-03-09 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har arbetat på ett jobb i snart 1 år och får endast 100kr/h och har inte skrivit på ett enda papper nån gång och de är inte fackligt anslutna. Jag har jobbat 75% i ett halvår och heltid i 2 månader. Är jag fast enligt lag? Och hur mkt lön borde jag egentligen få? Mvh. Vilsen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så finns det ingen lagstadgad minimilön i Sverige, det kan man säga följer av "den svenska modellen" som i korthet innebär att arbetsmarknadens parter själva reglerar förhållandena på arbetsmarknaden. Detta har lett till att minimilöner och andra villkor för arbetstagare i stor utsträckning istället regleras i kollektivavtal som tecknas mellan arbetsgivare och arbetstagarföreningar (fackförbund). I princip råder det avtalsfrihet mellan parterna och lönen är en i lag oreglerad överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eftersom din arbetsgivare inte är fackligt ansluten så finns det inget rättsstridigt med din aktuella lön. Det är svårt att säga hur mycket lön du borde få eftersom jag inte vet något om vad dina arbetsuppgifter är eller vilken bransch du arbetar inom. Det du kan göra är att ta kontakt med den fackliga organisationen som reglerar din bransch, om du är osäker på vilket fackförbund du kan gå med i så kan du gå in här och leta redan på vilket fackförbund du borde tillhöra utifrån ditt yrke och din bransch.

Den omständighet att du inte har skrivit på något papper har i teorin ingen betydelse eftersom anställningsavtalet är formlöst enligt svensk rätt och därför kan det ingås både muntligen och skriftligen. I praktiken däremot är det såklart viktigt ur ett bevishänseende, men för själva anställningen har det ingen större betydelse. Däremot så borde din arbetsgivare enligt 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS) efter sex månader ha gett dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet, exempelvis vad dina arbetsuppgifter och titel är och vad det är för typ av anställning. Om din arbetsgivare har underlåtit att göra detta, kan du kräva skadestånd enligt 38 § LAS.

Huruvida du är fast anställd eller inte beror på vad du och arbetsgivaren avtalade om när ni ingick anställningsavtalet. Huvudregeln är att alla anställningar är tillsvidare, alltså "fast anställning", 4 § första stycket LAS. Dock kan avtal om tidsbegränsad anställning träffas enligt 5 eller 6 §§ LAS, exempelvis allmän visstidsanställning eller provanställning.

Om du t.ex. innehar en allmän visstidsanställning eller ett vikariat enligt 5 § LAS är du i vart fall inte fast anställd eftersom du endast jobbat cirka ett år. För att en sådan anställningsform ska omvandlas till en tillsvidare anställning måste du, enligt 5 § andra stycket LAS, under en femårsperiod ha varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år. Tid i allmän visstidsanställning och tid i vikariat räknas för sig och man får inte sammanräkna anställningstid i annan visstidsanställning eller provanställning.

Däremot om det var en provanställning du ingick så blev du fast anställd efter sex månader, 6 § andra stycket LAS, om din arbetsgivare inte sagt något annat.

Jag råder dig därför att ta kontakt med din arbetsgivare och fråga vilken typ av anställning du har och be om att få ut skriftlig information om din anställning enligt 6 c § LAS. Gällande lönen är det endast du som kan påverka denna genom att löneförhandla med din arbetsgivare.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll