Anställa en person utan att hen skriver under

2019-07-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Kan en arbetsgivare ändra anställningsform utan att arbetstagaren skriver på. Tex om arbetstagaren är timanställd men ag vill att personen ska vara anställd fyra månader med månadslön. Detta utan samråd med arbetstagaren utan man bara skickar hem ett anställningsavtal för underskrift. Arbetstagaren skriver inte under men ändå så blir lönen plötsligt månadslön. På en månad går tex antal sem dagar från noll till nio.. Har Ag rätt att göra så här?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Ett kort svar är, kanske. Det beror på hur situationen och jag kommer nedan spjälka ut hur det ligger till.

Att ingå i en anställning

Ett anställningsavtal kan ingås formlöst, dvs. det finns inget krav på att det behöver vara ett kontrakt som egenhändigt undertecknas, utan det kan ingås såväl muntligen som skriftligen. Det behöver emellertid vara så att parterna på något sätt accepterar avtalet. En part kan inte endast upprätta ett anställningsavtal och sedan få den andra parten bunden av detta utan dess vetskap. Däremot finns det vissa undantag.

Undantagen

Generellt gäller det så att en part blir anställd och därmed blir en arbetstagare när hen accepterar arbetsgivarens anställningserbjudande. De kan såklart komma överens om att ett kontrakt ska skrivas under, men de kan även muntligen ingå avtalet. Det kan dock finnas krav i kollektivavtal som medför att anställningsavtalet måste ha vissa former. Du bör därför kontrollera ditt kollektivavtal om du är bunden av ett sådant. Nu till undantagen.

En anställning kan uppkomma om en person utför arbete för arbetsgivaren och erhåller ersättning. Det kan vara att hen börjar plocka varor inne på ett lager och arbetsgivaren för lagret börjar ge personen lön, då är det troligtvis så att en anställning har uppkommit.

Det andra undantaget är att arbetsgivaren ger sken av att en anställning har uppkommit. Det kan vara så att arbetsgivaren ringer upp arbetssökande och frågor om vad hen har för storlek på arbetskläder, meddelar att de har beställt en arbetsdator och arbetstelefon… och liknande. I sådana situationer är arbetsgivaren skyldig att klargöra att en anställning inte har kommit till stånd, om de ännu inte önskar anställa personen.

Vad som gäller i ditt fall

Utifrån hur du beskriver skulle jag säga att du inte kan göra så. Även om arbetstagaren inte behöver skriva under kontraktet, behöver ändå arbetstagaren vara medveten om erbjudanden. Anställningsformen har såklart ändrats om arbetstagaren accepterar anställningen men inte bemödar sig skriva under kontraktet. Dock är det vanskligt att göra så. Mitt råd är därför att tala med arbetstagaren och erbjuda personen tjänsten. En facklig organisation skulle inte bli glada ifall arbetstagaren inte ville ha arbetet men blev påtvingad det.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och du är välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
EL Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 16:02
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (629)
2019-10-15 Provanställning övergår till tillsvidareanställning om den inte sägs upp
2019-10-12 Tidsbegränsade anställningar: när kan en säsongsanställning övergå till en tillsvidareanställning?
2019-10-07 Arbetsgivarens avslutande av provanställning
2019-10-04 Hur lång är uppsägningstiden för en visstidsanställning?

Alla besvarade frågor (73760)