Anspråk på makes/makas lägenhet vid bodelning

FRÅGA
En släkting har nyligen gift sig, men han och hans partner bor på olika orter och kommer med största sannolikhet aldrig att bo tillsammans.Vi andra i släkten tycker att han beter sig fruktansvärt, då han suttit och skroderat om att enda anledningen till att han gifte sig med kvinnan är att hon sedan tidigare äger en lägenhet i Turkiet.Han säger att han tänker skilja sig från henne, men sedan använda lägenheten.Har han rätt att göra så? Är det inte så att det fortfarande är hennes lägenhet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Bestämmelser som rör äktenskap finner du i äktenskapsbalken, här.

Eftersom din morbror är gift så presumeras deras egendom vara giftorättsgods, ÄktB 7:1. Giftorättsgodset är det som skall ingå vid en eventuell bodelning vid t.ex. skilsmässa. ÄktB 10:1. Giftorättsgodset skall som utgångspunkt fördelas lika mellan parterna efter det att skulder räknats av, ÄktB 11:3.

För att lägenheten inte skall ingå vid bodelningen krävs att den utgör enskild egendom. För att lägenheten skall vara enskild krävs att någon av punkterna i ÄktB FB 7:2 är uppfyllda. En av punkterna är t.ex. att man genom äktenskapsförord avtalat om att viss egendom skall vara enskild.

Det finns dock regler för att förhindra möjligheten att ”skilja sig till pengar”. Den så kallade giftorättstrappan gör att man vinner tillgång till den andra makens egendom med 20 % varje år. Det är alltså först efter fem år som all egendom utgör giftorättsgods, och först då din morbror kan göra anspråk på ”halva” lägenheten. Man tar alltså hänsyn till bland annat hur långt äktenskapet har varit. ÄktB 12:1.

Vad som är viktigt att notera är att din morbror inte äger lägenheten, det finns alltså ingen samäganderätt, ÄktB 1:3. Detta innebär att din morbror kan göra anspråk på lägenheten först vid en eventuell bodelning.

För att din morbror kunna göra anspråk på lägenheten krävs alltså först och främst en bodelning. Dessutom krävs att lägenheten utgör giftorättsgods samt att de varit gifta i fem år.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1119)
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?

Alla besvarade frågor (82658)