Ansökningsavgift tvistemål

FRÅGA
Hej!Finns det en avgift för att man ska kunna driva ett civilmål ?Jag har hört att det skulle kosta 40.000 kr att starta ett civilmålMed vänlig hälsningTomas Lindgrenkingen50@gmail.com
SVAR

Hejoch tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Attdriva mål i domstol är som huvudregel väldigt kostsamt. I tvistemål gäller somhuvudregel att den förlorande parten får stå för sina egna advokatkostnader,samt för motpartens advokatkostnader. Det kan bli väldigt kostsamt, men varierarväldigt mycket beroende på vad det är man tvistar om, hur länge tvisten hållerpå osv.

Iövrigt så tillkommer det en ansökningsavgift om 900 – 2800 kr. beroende på vadtvisten rör.
Såatt det kostar 40 000 kr stämmer inte.

Dukan läsa mer om olika ansökningsavgifter och annat på domstolens egna hemsida,se här.

Hardu andra frågor är det bara att du kontaktar oss igen.
Ha en bra måndag!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?