Ansökan om skuldsanering

2019-09-30 i Skuldsanering
FRÅGA
hejvi är ett gift par som bägge har indrivning hos kronofogden, vi har bägge många skulder och vi skulle vilja ansöka om skuldsanering.. men gör vi det ihop?.. eller ska vi söka enskilt?.. ursäkta korkad fråga... :)
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Huvudregeln är att en skuld kvarstår tills dess att den är betald. I skuldsaneringslagen finns däremot en lagstadgad möjlighet att sanera skulder genom nedskrivning av det totala skuldbeloppet.

De grundläggande kriterierna som måste vara uppfyllda för att beviljas skuldsanering är: 1) Den skuldsatte ska vara kvalificerat insolvent vilket betyder att denne inte under en överskådlig tid bedöms kunna infria sina betalningsförpliktelser och 2) En skälighetsbedömning ska alltid göras där man bland annat beaktar den betalningsskyldiges egna vilja att lösa sina ekonomiska problem, hur gamla skulderna är och hur skulderna uppstått.

Själva ansökan gör ni individuellt på egen hand eller med hjälp av en budget- och skuldrådgivare i er kommun. Information och hjälp angående ansökan finns på Kronofogdens hemsida.

Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga, annars är ni välkomna att ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (162)
2020-07-31 Skuldsanering
2020-07-31 Påverkar en nybliven sambos inkomst ens skuldsanering?
2020-07-27 Kan mitt arv bli utmätt under pågående skuldsanering?
2020-07-09 Att överta skulder i syfte att ansöka om skuldsanering

Alla besvarade frågor (82592)