Ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå

2021-04-06 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej, Jag har snart varit sjukskriven i 365 d och fått sjukpenning från Försäkringskassan hela tiden. Jobbar nu 50%, vilket jag är lycklig för. Vården har tolkat det som att det är Covid 19 som är grunden till mitt mående och på läkarintyget står det nu att tidpunkt återgång till nuvarande sysselsättning är oklar. Jag blir bättre men det går frustrerande långsamt. Jag behöver nu ansöka om fortsatt sjukpenning, vad är viktigt för mig att tänka på när jag gör ansökan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken, som jag nedan kommer förkorta som SFB.

Sjukpenning

Sjukpenning är en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan (2 kap. 2 § första stycket SFB). Om man arbetar i Sverige så har man även en försäkring för sjukpenning och därmed rätt till sjukpenning om man är drabbad av en sjukdom som sätter ner arbetsförmågan med minst en fjärdedel (27 kap. 2 § SFB). Sjukpenning utgår enligt olika förmånsnivåer beroende på om den försäkrade helt saknar arbetsförmåga eller kan arbeta till viss del (27 kap. 45 § SFB). I ditt fall verkar det som att du kan arbeta till 50 %, och således verkar din arbetsförmåga vara nedsatt med hälften vilket ger dig rätt till halv sjukpenning (27 kap. 45 § 3 punkten SFB).

Nedsatt arbetsförmåga

För att avgöra sjukpenningens förmånsnivå görs alltså en bedömning av den nedsatta arbetsförmågan. Vid bedömningen ska det beaktas om du inte kan utföra ditt ordinarie arbete eller något annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda på grund av sjukdomen (27 kap. 46 § SFB).

Eftersom du har varit sjukskriven i mer än 180 dagar, och snart i mer än 365 dagar, så görs en speciell bedömning. Det ska då även beaktas om du har en sådan förmåga att försörja dig själv genom arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller om det finns något annat lämpligt arbete som är tillgängligt för dig (27 kap. 48 § SFB). Om du skulle ha en sådan förmåga att försörja dig själv så har du alltså inte längre rätt till sjukpenning (27 kap. 48 och 49 § SFB).

Sjukpenning på olika nivåer

Precis som du har identifierat så kan sjukpenning utdelas på normalnivå eller fortsättningsnivå (27 kap. 19 § SFB). På normalnivå utgår ersättning i högst 364 dagar, och i dessa inräknas den tidigare sjuklön som du har fått av din arbetsgivare (27 kap. 21 § och 27 kap 22 § andra stycket SFB). Efter dessa dagar utgår sjukpenning på fortsattnivå.

Om den försäkrade har en allvarlig sjukdom kan sjukpenning fortsatt utgå på normalnivån efter den maximala tiden är uppnådd (27 kap. 23 § SFB). Vad som i detta sammanhang räknas som allvarlig sjukdom finns beskrivet i Socialstyrelsens kriterier för allvarlig sjukdom, och går att finna här. Det är dock svåra kriterier att nå upp till, och utan mer ingående information angående din sjukdom så drar jag slutsatsen att det inte blir aktuellt i ditt fall.

Ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå

Ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå görs i princip på samma sätt som du har ansökt om sjukpenning på normalnivå tidigare. Det är som alltid bra att vara noggrann och att se till så att alla läkarintyg bifogas vid ansökan eftersom du måste styrka att din arbetsförmåga är fortsatt nedsatt och att du inte har förmåga att ta något annat "vanligt förekommande" eller annat lämpligt arbete som finns tillgängligt för dig.

Sammanfattning

Efter 364 dagar utgår sjukpenning på så kallad fortsättningsnivå (och i undantagsfall på fortsatt normalnivå). För att sjukpenning då ska utgå så krävs det att du saknar förmåga att försörja dig själv genom ett arbete som är vanligt förekommande på arbetsmarknaden eller annars lämpligt. Angående vad du bör tänka på när du ansöker om fortsatt sjukpenning så är det just att styrka att du inte har någon sådan förmåga. Var därför noggrann med att bifoga fullständiga läkarintyg och eventuellt andra bilagor som styrker detta i din ansökan.

Skulle du behöva mer hjälp så kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserad av detta eller har några funderingar kring mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se, så hjälper jag dig vidare därifrån.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (96436)