FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet20/09/2018

Ansöka om lagfart och skatt (reavinst) vid fastighetsgåva

Min sambo sedan 18 år gick bort för ett tag sedan. Då vi inte var gifta och inget testamente så ärver hennes barn fastigheterna vi ägde tillsammans men som stod i hennes namn. Hennes barn (2 vuxna , bor utomlands) har i sin tur via fullmakt (bankens fullmakt där fullmakt ges även för fast egendom) gett mig rätt att förfara över fastigheterna (hela dödsboet) som jag vill. Nu vill jag söka lagfart till förmån för mina egna barn att överta fastigheterna. Enligt inskrivningsmyndigheten räcker det inte med fullmakt , men dom får inte lämna råd hur man skall förfara och därför frågar jag er vilka dokument som måste presenteras när fastigheterna skall ha nya ägare. Bouppteckningen är klar hos skattemyndigheten. Nästa fråga blir hur man

gör detta på bästa sätt ur skattesynpunkt. Om mina barn senare skulle sälja en fastighet , på vilket belopp räknas vinstskatt ? Utgår det vinstskatt om hennes barn avstår/avsäger/eller via gåvobrev överför fastigheterna ? en stuga utan lån och en villa med lån där lånet övertages.

Lawline svarar

Lagfart

Fullmakten du har fått måste vara skriftlig, underskriven av barnen, tydligt ange vilka fastigheter (fastighetsbeteckningar) det är som får överlåtas och att det är du som fritt får förfoga över dessa. Det ska alltså vara tydligt för inskrivningsmyndigheten att du får ge bort fastigheterna.

Under dessa förhållanden behöver du upprätta skriftliga gåvobrev för vart och ett av barnen som du vill ska överta fastigheterna. Du ger bort fastigheterna i egenskap av fullmäktig. Givaren enligt gåvobrevet är din f.d. sambos barn. Mottagaren är vart och ett av dina barn. Gåvobreven ska innehålla uppgifter om givaren, den fullmäktige och mottagaren, förklaring om överlåtelse och att ingen köpeskilling utgår för gåvan. Båda ska skriva under handlingen.

Bouppteckningen styrker att din f.d. sambos barn äger fastigheterna (om de inte har ansökt om lagfart än). Fullmakten styrker att du får överlåta fastigheterna. Gåvobrevet styrker att den som söker lagfart (dina barn) är rättmätig ägare av fastigheten. Dessa tre dokument ska vara tillräckliga för att inskrivningsmyndigheten ska kunna bevilja lagfartsansökan.

Kapitalvinstskatt

Skatt triggas först vid en vinst. Din f.d. sambos barn beskattas inte nu eftersom det inte utgår någon arvsskatt. Eftersom de ger bort fastigheterna så utgår ingen vinst och ingen kapitalskatt behöver betalas. Dina barn kommer ta över din f.d. sambos skattemässiga situation. De kommer betala skatt först när de säljer fastigheterna och skatten kommer grundas på fastigheternas inköpsvärde (anskaffningsvärde) då din f.d. sambo köpte dessa.

Det innebär att ju högre fastigheterna värderas i framtiden, desto mer skatt kommer barnen behöva betala. Alternativet är att de köper fastigheterna till taxeringsvärdet av din f.d. sambos barn vilket medför att din f.d. sambos barn betalar skatten nu. Dina barn kommer behöva ligga ute med en klumpsumma avseende belopp motsvarande taxeringsvärdet. De flesta tycker att det är smidigare att ta över skatten från föregående ägare och betala skatt vid en senare försäljning.

Kapitalvinst (reavinst) är i stora drag resultatet av försäljningsvärdet subtraherat med anskaffningsvärdet med avdrag för försäljningskostnader (t.ex. mäklare) och eventuella reparationer och underhåll (senaste fem åren) samt förbättringskostnader (t.ex. tillbyggnad). Kapitalvinstbeskattningen uppgår till 22 % av kapitalvinsten.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh ParsaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?