Anskaffningsvärde vid gåva

FRÅGA
Jag fick halva fritidshuset som gåva från min nu avlidne make under vårt äktenskap. Huset hade han skaffat innan vi gifte oss. Han avled för en tid sedan. Lagfarten på min avlidne makes andel på 50% överfördes till hans dödsbo, 50% ligger på mig . Nu ska fritidshuset säljas. Hur skall anskaffningsvärdet beräknas på min andel (gåvan) ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om beskattning finns i inkomstskattelagen (den finner du här). När det gäller just gåva finns en speciell regel som kallas för kontinuitetsprincipen, den finner du i 18 § i lagens 44 kapitel. Kontinuitetsprincipen innebär att du som mottagare av gåvan övertar givarens skattemässiga situation, dvs. samma kostnad som din avlidna make hade för förvärvet av fritidshuset. Det kan också uttryckas som att du "tar över" gåvogivarens anskaffningsvärde.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mathilda Andersson
Fick du svar på din fråga?