Anskaffningsvärde för fastighet före 1952

2017-10-30 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
HejVi har sålt en tomt som vi ärvde av vår mor som fick tillbaka rätten till den på 90 talet. (Sovjetiskt militärområde )Dessförinnan ägde hennes föräldrar och deras föräldrar osv. Troligen flera hundra år.Vad ska man anse att införskaffningsvärdet är.
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom ni inte känner till ert anskaffningsvärde för fastigheten så finns det en specialreglering. Fastigheter som har förvärvats före år 1952 ska betraktas som köpta 1 januari 1952. Det innebär att ni får använda er av 1952 års taxeringsvärde som anskaffningsvärde samt enligt 45 kap. 28 § Inkomstskattelagen får dessutom 150% av detta värde användas som anskaffningsvärde. Skulle det vara så att man känner till det faktiska priset, så får detta användas som anskaffningsvärde om det är högre än 150% av taxeringsvärdet från 1952.

Eftersom du och den andra personen har fått fastigheten genom arv, kommer ni att inträda i arvlåtarens skattemässiga situation (jfr. 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen.) Detta innebär att ni även har "ärvt" anskaffningsvärdet.

För att få fram taxeringsvärdet för år 1952 kan ni besöka skatteverkets hemsida - se här.

Exempel: Är taxeringsvärdet 100 000kr för år 1952 får 150% av detta värde användas som anskaffningsvärde. Det fås fram genom att multiplicera 100 000kr med 1,5 = 150 000kr.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omkostnadsbelopp (47)
2021-09-01 Omkostnadsbelopp vid försäljning av fritidsbostad
2021-03-11 Hur beskattas avyttring av bostadsrätt?
2021-02-28 Avdrag för bytet av ett värmesystem i en fastighet
2021-01-18 Beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster i samband med avyttring

Alla besvarade frågor (95696)