Anses köpt vara ha kommit i konsumentens besittning om den lämnas utanför konsumentens adress?

2021-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan. Jag har köpt kläder via ett företag på nätet och jag angav en felaktig adress vid beställningstillfället. Posten har enligt dem själva då lämnat posten utanför våran riktiga adress samt tagit en bild på paketet, således har de inte lämnat paketet på den adressen vi angav vid beställning. Vi kontrollerade om varan fanns på våran adress samt den adressen som vi angav vid beställning och den fanns inte på någon av adresserna. Detta gjordes inom 5 min från att vi fick ett sms från Posten att varan är avlämnad. Min fråga är då vad det är som gäller? Enligt 6 § (KKöpL) så har vi inte fått varan i besittning? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När du i egenskap av konsument beställer varor av ett företag blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Notera att eventuella avtalsvillkor som är till nackdel för dig som konsument jämfört med denna lag är utan verkan (3 § 1 st. KköpL).

Precis som du skriver är frågan om besittningsövergång enligt 6 § KköpL av central betydelse här. Detta eftersom risken för varan övergår i samband med avlämnandet, det vill säga i samband med besittningsövergången (8 § KköpL). Du är bara skyldig att betala för varorna om du har fått dem i din besittning och då även om de har kommit bort, annars är du inte skyldig att betala. Har besittningen inte övergått är det istället säljaren som står risken för varorna och kan bli skyldig att omleverera dem.

Jag antar i mitt svar att det är säljaren som har anlitat transportören eller som annars har erbjudit transportalternativet. Så är fallet om du exempelvis kan välja transportalternativ på företagets hemsida när du beställer varorna. Detta är nog det vanligaste tillvägagångssättet när man som konsument beställer varor från ett företag.

Att du har fått varorna i din besittning innebär dock inte nödvändigtvis att du personligen har mottagit dem. Varorna kan även anses ha kommit i din besittning om de på annat sätt har levererats till dig. Jag kommer nedan att redogöra för när varor anses ha kommit i någons besittning för att därefter komma till en slutsats om vad som gäller i just din situation.

Har varorna kommit i din besittning?

Det framgår inte av lagen när konsumenten anses ha fått en vara i sin besittning. Viss vägledning kan dock hittas i lagförarbeten och lagkommentarer. Vid bedömning av huruvida varan har kommit i köparens besittning är det viktigt att fastställa om varan lämnades på köparens villatomt eller utanför köparens lägenhet. Eftersom jag inte vet om du äger en villa eller en lägenhet kommer jag nedan att redogöra för båda scenarion. Om varan däremot lämnades i köparens brevlåda ska varan normalt anses ha kommit i köparens besittning (prop. 1989/90:89 s. 70).

Om en vara lämnas på köparens villatomt ska den anses ha kommit i köparens besittning förutsatt att köparen och säljaren har kommit överens om att varan ska lämnas där (prop. 1989/90:89 s. 70). Om ni inte har kommit överens om att varan ska lämnas på din villatomt eller om du inte har givit tillstånd till det borde inte varan anses ha kommit i din besittning.

Rättsläget är emellertid mer oklart om en vara lämnas utanför köparens lägenhet. Å ena sidan anger förarbetena att varan knappast kan anses ha kommit i köparens besittning om den lämnas utanför lägenhetsdörren, detta även om köparen och säljaren har kommit överens om det (prop. 1989/90:89 s. 70). Å andra sidan anger lagkommentarerna att i likhet med villatomt ska varan anses ha kommit i köparens besittning om den lämnas utanför lägenhetsdörren förutsatt att parterna har kommit överens om det. Frågan har inte prövats i domstol såvitt jag kan se.

Det är möjligt ge sitt tillstånd på olika sätt. Om du vid beställning via nätet exempelvis har valt ett fraktalternativ där det framgår att varorna kommer att lämnas på villatomten eller utanför lägenheten torde detta räknas som en överenskommelse mellan dig och säljaren. Om däremot inget sådant tillstånd har getts borde inte paketet anses ha kommit i din besittning när det lämnas på villatomten eller utanför lägenhetsdörren.

Den felaktiga adressen

Trots att du angav fel adress lämnades paketet utanför er riktiga adress enligt posten. Om du av misstag angav den felaktiga adressen och om du sedan kom överens med säljaren om att varorna skulle levereras utanför denna adress finns det enligt min bedömning en risk att varorna ändå anses ha kommit i din besittning när de levererades utanför er riktiga adress efter att misstaget upptäcktes. Det går dock att argumentera att du kom överens med säljaren om att varorna skulle lämnas på den angivna adressen och att varorna därmed lämnades utanför er riktiga adress utan ditt tillstånd. Det kan dock vara svårt att nå framgång med detta argument om det står klart att det var av misstag som du angav den andra adressen och att du egentligen ville få varorna levererade till er riktiga adress.

Bevisbörda

Utgångspunkten i tvistemål är att den som påstår något har bevisbördan och behöver således styrka att påståendet är sant. I ditt fall borde det alltså vara säljaren som har bevisbördan för att varorna har avlämnats, det vill säga att de har kommit i din besittning. Jag antar att posten tog bild på paketet just i detta syfte. Det är svårt att säga om bilden räcker för att styrka att varorna har avlämnats men det är troligt. Detta gäller dock bara om varorna genom denna leveransmetod skulle anses ha kommit i din besittning - om du och säljaren inte kom överens om att varorna skulle lämnas på villatomten eller utanför lägenhetsdörren eller om du inte gav tillstånd till det borde beviset vara utan verkan. Detta eftersom varorna i sådant fall inte anses ha kommit i din besittning trots att det är styrkt att de lämnades där.

Slutsats

Huruvida paketet anses ha kommit i din besittning beror på var det lämnades.

- Om paketet lämnades i din brevlåda anses det ha kommit i din besittning.

- Om paketet lämnades på din villatomt anses det ha kommit i din besittning förutsatt att du och säljaren har kommit överens om det eller om du annars har gett ditt tillstånd.

- Om paketet lämnades utanför din lägenhetsdörr är rättsläget oklart. Jag kan därför tyvärr inte med säkerhet ge ett konkret svar i denna situation.

Om du och säljaren inte kom överens om att paketet skulle lämnas på villatomten eller utanför lägenhetsdörren och om du inte gav tillstånd till det borde inte paketet anses ha kommit i din besittning.

Om varorna inte anses ha kommit i din besittning har säljaren inte uppfyllt sin del av köpeavtalet, det vill säga att mot betalning leverera varorna. Säljaren är i det fallet som utgångspunkt skyldig att företa en ny leverans så att varorna kommer i din besittning. Om detta av någon anledning inte kan ske har du rätt att få pengarna tillbaka.

Jag rekommenderar att du hör av dig till säljaren och förklarar läget. Förhoppningsvis går säljaren med på att företa omleverans. Om varorna lämnades utanför din lägenhetsdörr efter överenskommelse eller med ditt tillstånd kan du hänvisa till förarbetena där det står att varorna knappast kan anses ha kommit i din besittning trots att de lämnades där.

Om du vill ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?