Anses det som en befogad anledning att i förtid häva lokal hyreskontrakt för att hyresvärden inte längre har någon lokalyta att hyra ut?

HL Paragraf 57 punkt 4

Anses det som en befogad anledning att i förtid häva lokal hyreskontrakt för att hyresvärden själv flyttar ut och inte längre har någon lokalyta att hyra ut ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att avgöra huruvida det finns skäl för uppsägning måste en intresseavvägning göras mellan parterna i det enskilda fallet. Då kan det beaktas vilka skäl hyresgästen har för att bo kvar, om han har möjlighet att hitta en ny lokal, hur länge han har använt lokalen och om dess läge är avgörande för bedrivande av verksamheten. Det är möjligt att du uppfyller dessa premisser. Har dock inte hyresvärde någon yta att hyra ut längre, får det dock anses som en befogad anledning att säga upp ett hyreskontrakt.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”