Anonymitet i kontakt med myndigheter

FRÅGA
Jag skickade en begäran om att få ut en offentlig handling till kommunen. Eftersom jag skickade den med e-post så har jag inte rätt att vara anonym enligt dem. Stämmer det verkligen? Jag trodde att man alltid hade rätt att vara anonym i den situationen.Vad jag ville ha ut var LAS-uppgifter för en person samt anställningsbevis. Enligt kommunen är det sekretessbelagda uppgifter och för att jag skulle kunna få tillgång till dem så måste de få veta varför jag vill få ut dem. Det låter också konstigt tycker jag? I så fall är de väl inte sekretessbelagda?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 14 § 3 st. har den som begär ut en allmän handling ett skydd mot att den ifrågavarande myndigheten efterforskar vem han eller hon är. Efterforskningsförbudet innebär bl.a. att den som begär ut handlingen inte behöver uppge sitt namn, om det inte krävs för att myndigheten ska kunna göra en sekretessprövning (prövning om handlingen kan lämnas ut).

Har man däremot självmant uppgett sitt namn till myndigheten går det inte att begära sig anonym igen, utan frågan om anonymitet hanteras därefter av själva myndigheten, se bl.a. JO-beslut dnr 4121-2013. Eftersom du skickade din begäran via e-post kanske du presenterade dig med namn samtidigt som ditt namn eventuellt visades i avsändarspalten? I så fall får du nog anses ha röjt din identitet självmant, varpå myndigheten inte är skyldig att bereda dig anonymitet.

Undantag från efterforskningsförbudet föreligger som sagt om handlingen som begärs ut omfattas av sekretess och sökandens identitet kan ha betydelse för sekretessprövningen, som måste göras. Om din begäran exempelvis rör en anmälan till socialtjänsten riktad mot dig kan det vara angeläget att du inte får reda på anmälarens namn, av skyddsskäl. Därför kan kommunens förfrågan vara befogad, beroende på vilken handling det rör sig om och omständigheterna i övrigt.

MVH

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (116)
2020-06-30 Kan jag ta bort mina uppgifter från Lexbase och Mrkoll?
2020-06-23 Hur tar man reda på om en person har ett giltigt körkort?
2020-05-28 Kan man begära att Mr Koll tar bort personuppgifter om en själv?
2020-03-30 Kan jag få tag i en dom som meddelats för mer än tio år sedan?

Alla besvarade frågor (82735)