Anonymitet i ärende hos myndighet.

2017-01-01 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Jag har nyligen gjort en anonym anmälan till länsstyrelsen angående att ett djur lämnats ensam och inte fått den vård den behöver.Nu vill personen som tagit hand om djuret veta vem det är som gjort anmälan och vilja ta reda på ip-address etc. så att denne kan anmäla mig för förtal.Men det räknas väl inte som förtal och personen ifråga kan väl inte ta reda på vem som har anmält? Finns det någon anonymprincip som gäller?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på dina frågor!

Du har rätt att vara anonym när du lämnar in en anmälan om vanvård av djur till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är en myndighet som bl.a. lyder under förvaltningslagens (1986:223) (FL:s) bestämmelser. När dina uppgifter kommer in till länsstyrelsen dokumenteras dessa och blir del av en akt till det ärende som nu uppkommer hos länsstyrelsen. Alla som är parter i ärendet har rätt till insyn i ärendet dvs. ta del av alla uppgifter som myndigheten har samlat in under handläggningen, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. När myndigheter fattar beslut som en individ är skyldig att rätta sig efter och som kan vara betungande för individen är det fråga om myndighetsutövning. Eftersom vanvård av djur kan leda till att länsstyrelsen beslutar om att djuret ska tas ifrån ägaren är detta ett betungande beslut och ärendet avser alltså myndighetsutövning. Den du anmält har alltså rätt att få ta del om de uppgifter du lämnat, se 16 § FL. Direkt har du inte lämnat uppgifter om vem du är till länsstyrelsen. Dock har du indirekt genom din IP-adress lämnat uppgifter som gör det lätt att efterforska din identitet. Rätten till partsinsyn är inte absolut. Länsstyrelsen ska i varje enskilt fall göra en sekretessprövning. De får då fråga den som begär uppgifterna om varför denne vill ha din IP-adress. Länsstyrelsen får med hänsyn till ditt intresse att inte bli utsatt för obefogade brottsanmälningar neka personen tillgång till din IP-adress, se offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 10:3 1 st. 2 men. Dock har vi i Sverige en liberal syn på rätten att få ta del av myndigheters handlingar och det är möjligt att den du anmält kan få tillgång till din IP-adress.

Den du anmält kan anmäla dig för förtal. Personen som gör brottsanmälan måste dock motivera sin anmälan. Om de uppgifter du lämnat till länsstyrelsen varit befogade kommer anmälan inte leda någonstans. Polisen startar bara en brottsutredning om det finns något att värt att utreda.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (230)
2020-11-28 Förundersökningssekretess
2020-11-21 Vårdsekretess - måste föräldrarna få veta?
2020-11-19 Har man som anmäld för ett brott rätt till insyn när förundersökningen lagts ner?
2020-11-14 Kan jag som dödsbodelägare få ut min avlidne mors kontohistorik?

Alla besvarade frågor (86910)