Anonym orosanmälan

2019-10-02 i Myndigheter
FRÅGA
Kan jag göra en orosanmälan via mail? Jag vill vara anonym. Måste socialen ge ut min mailadress till den jag anmäler?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I socialtjänstlagen (SoL) står i 14 kap. 1 c § att var och en som får kännedom eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Självfallet är det jättebra att man gör det, det kan ju göra en enorm skillnad i barnets liv.

Vad gäller anonymitet så går det bra att vara anonym om man inte tillhör den krets som omnämns i SoL 14 kap. 1 §, alltså myndighetspersoner t ex poliser, socionomer, kriminalvårdare men lagrummet omfattar även skolpersonal, hälso- och sjukvårdspersonal och liknande. Dessa har en anmälningsskyldighet och ska dessutom helst göra detta skriftligt.

Räknas du inte in i dessa grupper utan är privatperson går det bra att vara anonym så länge du inte själv uppger vem du är t ex genom att skicka mail där du kan identifieras. Det lättaste torde vara att ringa till den berörda socialnämnden och meddela missförhållandet via telefon och klargöra att du önskar göra detta anonymt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lyckat till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag AEdriver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-10-03 13:55
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (281)
2019-10-19 Myndigheters självständighet
2019-10-11 Har jag rätt till bostadstillägg som pensionär?
2019-10-02 Anonym orosanmälan
2019-10-01 Söka till Försvarsmakten trots tidigare dom

Alla besvarade frågor (73804)