FrågaKÖPRÄTTKöplagen03/12/2013

Annan diskmaskin än avtalat vid köp av bostadsrätt.

Hej, Jag och min sambo köpte en lägenhet i somras med tillträde i november. Dagarna efter att vi flyttat in upptäcker vi att diskmaskinen har blivit utbytt, och den som satts in är den billigaste tänkbara på marknaden med en kvalitet som inte kommer i närheten av den standard på maskin som satt där innan. Av säljarna har vi inte hört någonting om att de bytt maskinen, och då frågade vi på tillträdesdagen om allt var som det skulle med vitvaror och så vidare. Vad har säljaren för skyldigheter om att informera om förändringar som skett i bostaden under den tid som går från kontraktsskrivning till tillträdesdagen? Har vi möjlighet att kräva ersättning för att diskmaskinen blivit ersatt av en av betydligt sämre kvalitet? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Roligt att Ni vänder dig till Lawline för era frågor!

Jag gör följande antaganden för att besvara er fråga: 1) det var en bostadsrätt ni köpte och 2) ni gjorde det privatpersoner emellan.

Eftersom att bostadsrätter är att betrakta som lös egendom är köplagen tillämplig, se 1 §. För att ni lättare ska följa med i lagtexten kommer jag i mitt svar skriva "varan" när jag pratar om "bostadsrätten".

Varan skiljer sig från vad ni avtalat om vid köpet samt så avviker varan från vad ni med fog kunnat förutsätta och därför föreligger fel i varan, se 17 § första stycket samt tredje stycket. Ni har avtalat om att en viss diskmaskin ska medfölja köpet och det visar sig vid tillträdet att ni inte får det ni har avtalat. Om ni dock inte avtalat om maskinen så har ni ändå med fog kunnat förutsätta att den diskmaskin som fanns där vid köpet också skulle finnas där vid tillträdet, eftersom ni inte hört annat. Att ni dessutom frågat om allting var som det ska med vitvaror och liknande, med jakande svar, har ni haft fog för er förutsättning att det skulle vara den maskin som var där vid köpet.

Enligt 32 § ska ni reklamera detta fel inom skälig tid från upptäckt för att kunna göra påföljder gällande. Det räcker i princip med att ni påtalar att det föreligger ett fel som ni vill att säljaren ska hållas ansvarig för. Ni bör alltså göra detta så snart ni kan.

Enligt 34 § kan ni kräva att säljaren avhjälper felet. Om dock säljaren vägrar eller inte gör det inom skälig tid, kan ni kräva prisavdrag, se 37 och 38 § §.

Vid avhjälpande får det antas att skälig tid skulle vara något längre än vad fallet skulle vara om diskmaskinen skulle vara trasig, eftersom att den billigare varianten ändå fungerar. Vid beaktande av vad som är skälig tid kan tänkas den tid det tar säljaren att ordna med transport av rätt maskin, passande dag för er båda och dylika saker som behövs ordnas. Om detta dock inte sker inom skälig tid har ni rätt till prisavdrag enligt 38 §.

Vid prisavdrag enligt 38 § räknar man så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Med andra ord bör mellanskillnaden mellan den variant ni har fått och den som skulle varit där vara det ni får i prisavdrag för ert köp av bostadsrätten.

Köplagen hittar ni här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.HTM


Hoppas mitt svar är till nytta!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo