FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess08/12/2017

Får läkare polisanmäla trots sekretess?

Hej!

Jag undrar om läkare är skyldiga att anmäla brott som har minsta straff 1 års fängelse som de får information om av en patient (t.ex. misshandlad kvinna kommer till sjukhuset), samt om läkare bryter sekretessen om de anmäler brott med mindre straff än så?

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grundläggande sekretessregler för hälso- och sjukvårdspersonal

Sekretessbestämmelser regleras i offentlighets- och sekretesslagen som du hittar här.

Som utgångspunkt för läkare (och hälso- och sjukvården i övrigt) bör uppgifterna kring patienten inte lämnas ut så länge det inte står helt klart för läkaren ifråga att uppgiften kan lämnas ut utan att patienten eller dennes närstående kan ta skada av att uppgifterna lämnas ut, 25 kap 1 § OSL. Det blir dock viss skillnad vid just anmälan av vissa brott.

Sekretessbrytande bestämmelser

Nu har jag ingen ålder att utgå ifrån men ifall läkaren får reda på att en person under 18 år har misshandlats så hindrar inte sekretessen läkaren från att anmäla detta till polisen, 10 kap 21 § OSL. Notera i detta fall även läkares anmälningsplikt vad gäller barn som far illa, 14 kap 1 § SoL.

Ifall kvinnan är över 18 år så kan uppgifterna lämnas till polisen i en anmälan ifall straff lägre än ett år inte finns med i straffskalan, 10 kap 23 § OSL 1 p. Vad gäller misshandel så ser påföljderna ut som följer:

- För ringa misshandel döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

- För misshandel av normalgraden döms till fängelse i högst 2 år (alltså ingen lägstagrad)

- För grov misshandel döms till fängelse lägst ett år och sex månader och max sex år.

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att endast grov misshandel skulle vara tillräcklig grund för att anmäla händelsen, 10 kap 23 § OSL. I praktiken får läkaren då göra en egen bedömning ifall anmälan kan göras i strid med sekretessen. Här vill jag poängtera att inget hindrar läkaren från att övertala patienten att själv anmäla brottet.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Konrad KabatRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”