Anmälningsskyldighet

2016-04-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min vän är misstänkt för brott och blev därmed hämtat av polisen. Därefter släppte polisen honom, men han är fortfarande misstänkt. Han har enligt instruktioner anmälningsskyldighet. Vad betyder egentligen det?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande.

Om en person är skäligen misstänkt för brott finns det fog att ålägga vederbörande anmälningsskyldighet vilket praktiskt taget innebär att den misstänkte är skyldig att anmäla sig under vissa tider hos polisen, se 25 kap. 1 § rättegångsbalken.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?