Anmälningars offentlighet och sekretess

2015-08-18 i Sekretess
FRÅGA
Hej, hur kan man gå till väga om en person som är inblandad i rättstvist har en historia av anmälningar som ej gått till åtal. Anmälningarna gäller både mot personen i fråga samt anmälningar gjorda av personen. Hur kan man få tillgång till gjorda anmälningar så att frågan om tillförlitlighet kan väckas?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Alla handlingar (t.ex. anmälningar) som förvaras hos en myndighet och har inkommit till eller upprättats av myndigheten är som huvudregel offentliga, se 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Det innebär att var och en har rätt att begära ut och få tillgång till dessa enligt 2 kap. 1 § samma grundlag. Denna rättighet är ett utflöde av offentlighetsprincipen.

I offentlighets- och sekretesslagen finns inskränkningar i offentlighetsprincipen. Av 35 kap. 1 § första stycket framgår att sekretess gäller för information om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden som finns i anmälan, om det inte står klart att informationen kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Kraven är alltså höga och sålunda är det mycket möjligt att Polismyndigheten skulle avslå en begäran från dig om att lämna ut kopior av de anmälningar du är intresserad av.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (226)
2020-10-29 Utgör patientjournalen en allmän handling?
2020-09-30 Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?
2020-09-30 Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?
2020-09-28 Råder det sekretess kring dödsorsak?

Alla besvarade frågor (85619)