FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt05/01/2022

Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd

Hej, jag har en fråga

Min man i fängelset. Advokaten berättade att han överklagade domen till Högsta domstolen, men det stod klart för oss att han inte överklagade domen och han har inte svarat oss. Vad kan vi göra nu med advokaten Finns det någon lag som håller advokaten ansvarig för detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att ni är missnöjda med den advokat som företrätt din man och nu undrar kring om det finns något ni kan göra åt saken.

God advokatsed

Alla advokater i Sverige måste följa något som kallas god advokatsed. Detta är regler för hur advokater ska agera i sin yrkesutövning och reglerar bland annat vilka skyldigheter de har gentemot sina klienter. Om du/ni anser att advokaten brutit mot något som advokaten varit skyldig att utföra, i detta fall ett överklagande till Högsta domstolen, så finns det en möjlighet att göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd för detta.

Om du väljer att skicka in en anmälan mot advokaten, så kommer denne att få en möjlighet att yttra sig i ärendet, det vill säga beskriva hur han eller hon ser på den aktuella situationen. Därefter får du ett tillfälle att kommentera själva yttrandet. Allt detta sker genom en skriftväxling. Därefter är det upp till Advokatsamfundets disciplinnämnd att pröva om advokaten har brutit mot god advokatsed.

Värt att nämna att en anmälan är kostnadsfri. Disciplinnämnden brukar som huvudregel enbart pröva anmälningar där anmälaren är eller klient eller på annat vis berörd av saken. De prövar enbart frågan om advokaten har brutit mot regelverket som hen är skyldig att följa, vilket kan resultera i erinran, varning eller i värsta fall uteslutning. Disciplinnämnden har dock inte möjlighet att besluta om skadestånd.

Hur görs anmälan?

För att utföra en anmälan finns det en blankett som måste fyllas i och skickas till Advokatsamfundet per post. Blanketten återfinns på följande länk. På advokatsamfundets hemsida finns det god vägledning i hur man kan formulera anmälan och vad man kan tänka på. Jag råder er därför att läsa igenom informationen på Advokatsamfundets hemsida innan en eventuell anmälan.

Avslutningsvis kan skrivas att du kommer att få en möjlighet att inkomma med ett omdöme gällande svaret och dess kvalité. Återkom gärna med ett sådant.

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo