Anmälan om föräldraledighet - 2 månadersgränsen

2016-05-30 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej jag har ansökt om föräldrarledigt i sommar hos min arbetsgivare,Piteå kommun och blev nekad det på grund av att de inte har vikarier,min ansökan lämnades även två veckor för sent för att min man visste inte hur han skulle vara ledig då han bytte arbetsplats.Våran dotter har inte fyllt två år än och jag vet inte vad jag ska ta mig till?jag vet att lagen säger att man ska söka ledigt två månader i förväg eller så fort så möjligt?!vad menas med så fort så möjligt?är bered att säga upp mig annars?tacksamm för svar Katarina
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att föräldrapenning ska lämnas krävs det enligt 11 kap 12 § socialförsäkringsbalken att en anmälan om detta har kommit in till Försäkringskassan. Detta gäller inte om något hinder för en sådan anmälan har förelegat eller det finns särskilda skäl som talar för att föräldrapenning ändå bör lämnas.

Enligt 1 § föräldraledighetslagen så har dock en arbetstagare som förälder rätt att vara föräldraledig, detta gäller oavsett om föräldern tar ut föräldrapenning eller ej. Enligt 13 § föräldraledighetslagen gäller att om en vill vara föräldraledig så ska man anmäla detta till arbetsgivaren två månader i förväg eller om detta inte kan ske, så snart som möjligt. Samtidigt ska arbetsgivaren upplysas om hur länge ledigheten är planerad att vara. På några arbetsplatser finns det dock kollektivavtal som stadgar att anmälan ska ske senare eller tidigare. Det som händer när du inte anmäler 2 månader innan, är att arbetsgivaren kan neka din ledighet, men kan även godkänna denna. Du har rätt att vara ledig om du anmäler två månader före, vilket innebär att du har rätt till ledighet två veckor senare än vad du har tänkt. Arbetsgivaren kan således endast neka dig de 2 veckorna som du inte anmälde i tid för. Om du har anmält till arbetsgivaren att du vill vara föräldraledig så snabbt som möjligt kan du alltså vara detta från och med 2 månader efter din anmälan.

I och med att din dotter inte har fyllt två än, måste dock även beaktas att du endast har rätt till hel ledighet tills barnet fyllt 18 månader, efter det har du rätt till ledighet om du har kvar dagar som du kan ta ut föräldrapenning på. Du har således rätt till ledighet de dagar du tar ut föräldrapenning.

Enligt 14 § föräldraledighetslagen gäller dessutom att arbetstagare och arbetsgivare ska samråda med varandra om hur ledigheten ska fördelas, men detta gäller delledighet vilket inte verkar vara frågan här.

Jag hoppas att du fick svar på sin fråga. Om du behöver ytterligare rådgivning kan du boka tid med en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med. Det gör du antingen genom att klicka på knappen till höger eller klicka på följande länk: http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll