Anmälan om felaktig journalhantering

FRÅGA
HejHar upptäckt vid flera tillfällen att kollegor tittar i andra kollegors journaler om de kommer in akut på sjukhuset där vi jobbar. Kan jag anmäla detta? Hur går jag tillväga i så fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355) finns det som du säkert vet ett krav på att sjukvårdspersonal endast får ta del av en patients journal om han eller hon deltar i vården eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Denna regel gäller även när kollegor är patienter. Skulle någon i verksamheten bryta mot sådana bestämmelser kan du ta upp detta på arbetsplatsen och försöka lösa problemet. Skulle detta inte vara möjligt, kan du anmäla det till Datainspektionen. De har ingen skyldighet att agera efter alla anmälningar som kommer in till dem, utan de utgår främst mer allvarliga brister som de inte redan har utrett förut. Du kommer dock att få veta om de kommer att utföra tillsyn eller inte. Du kan läsa mer om hur man går till väga för att anmäla till Datainspektionen här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll