Anmälan miljöfarlig verksamhet

2016-04-28 i Myndigheter
FRÅGA
hej jag bor i en lägenhet som är nära en fabrik det är ojämna ljud som kommer ifrån fabriken, jag har varit i kontakt med styrelsen och förklarat om problemen .. dem vill inte hjälpa mig att sätta upp bullerglas i min lägenhet. jag skulle vara glad om jag kunde få hjälp hur jag kan gå till väga med det
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter som att den fabrik som ligger nära din bostad utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9:1 3st MB eftersom de orsakar buller som stör omgivningen.

Som privatperson är alternativen något begränsade för vad man kan göra åt saken. Ett alternativ är göra en anmälan till tillsynsmyndigheten som då har i uppgift att kontrollera att fabriken efterlever de krav som ställs på den 26:1 MB. De kan i vissa fall besluta om förelägganden och förbud för att få bukt med problemet 26:9 MB.

Vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till beror på, det finns nämligen ett par olika (26:3 MB).Kommunen kan upplysa dig om vilken myndighet du ska vända dig till. De har en så kallad serviceskyldighet som innebär att de är skyldiga att lämna upplysningar, vägledning och råd i frågor som rör deras verksamhetsområde 4 § FL.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (367)
2020-10-18 bostadslös, var skriver man sig då?
2020-10-17 Upphandlingsprocessen från anbud till accept
2020-10-16 Kan man dra slutsatsen att MÖD till viss del håller med MMD:s bedömning om MÖD inte meddelar prövningstillstånd?
2020-10-13 Har handläggningen av mitt ärende hos CSN skötts på ett korrekt sätt?

Alla besvarade frågor (85192)