Anmäla socialtjänsten?

2019-04-05 i Myndigheter
FRÅGA
Jag undrar om man kan polisanmäla socialtjänsten. Jag ringde den 4 feb och hade behov av ekonomiskt stöd. Nu har det gått två månader och jag får inte komma dit. Ingen lyssnar på mig. Nu kan jag inte betala hyran.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du anser att socialtjänsten agerat felaktigt kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utövar tillsyn över socialtjänsten, 13 kap. 1 § socialtjänstlagen. Enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen innebär denna tillsyn en granskning av att verksamheten följer föreskrivna krav, mål och lagar. IVO har inte någon skyldighet att utreda din anmälan utan gör en självständig bedömning huruvida det finns skäl att utöva tillsyn.

Du kan även göra en anmälan hos Justitieombudsmannen (JO) som kan utmynna i ett JO-beslut där JO klargör huruvida myndigheten handlat i enlighet med lagen eller inte. JO:s beslut är inte rättslig bindande vilket innebär att myndigheten i fråga formellt sätt inte behöver rätta sig efter kritiken.

Om en medarbetare hos socialtjänsten uppsåtligen eller av oaktsamhet genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften kan det vara fråga om tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brottsbalken. I sådant fall kan du vända dig till polisen och polisanmäla den enskilde medarbetaren.

Hoppas att du fått svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (311)
2020-02-11 Hur blir man åklagare?
2020-02-06 Jag är orolig för att en ung person far illa, vad kan jag göra?
2020-01-31 Är det tillåtet att ha dubbelt medborgarskap?
2020-01-31 Vad gör man när någon felaktigt står folkbokförd på ens adress?

Alla besvarade frågor (77194)