Anmäla skada i efterhand hos sitt gamla försäkringsbolag

2017-04-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vet inte om det här är rätt forum men hoppas det.. Min fråga är; Jag har fått reda på att min sjukdom hos försäkringsbolagen hamnar under klassen medicinsk invaliditet.. Jag är inte med i det försäkringsbolag som jag hade när jag fick min diagnos.. Min fråga nu är; Kan jag i efterhand få ersättning för medicinsk invaliditet från det bolaget jag hade när jag fick min diagnos? Borde inte dom ha upplyst min om mina möjligheter när dom fick mina papper från läkaren? Eller måste jag ta reda på såna saker själv?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Generella regler om försäkringsavtal finns i Försäkringsavtalslagen (FAL), se här.

Råd
Eftersom varje försäkringsbolag har sina egna försäkringsvillkor har jag inte möjlighet att svara på hur din försäkring såg ut och om du kunde fått någon ersättning för medicinsk invaliditet.

Istället råder jag dig att kontakta ditt gamla försäkringsbolag och hör med dem vad de säger. Har du drabbats under den tiden som du var försäkrad i bolaget ska det gå bra att anmäla skador i efterhand. Det kan hända att de frågar varför man väljer att anmäla senare och att de behöver få in handlingar som styrker att man skadats så som läkarintyg.

Enligt FAL 10:5 ska försäkringsbolaget avseende en personförsäkring, under försäkringstiden och i samband med att försäkringen förnyas, i skälig omfattning informera dig som försäkringstagare om sådana förhållanden rörande försäkringen som det är av betydelse för dig att känna till. I andra stycket stadgas vidare att försäkringsbolaget ska lämna ut information om premien och andra villkor för försäkringen på begäran av dig som försäkringstagare. Har ett försäkringsfall inträffat ska försäkringsbolaget åter igen informera dig och andra som eventuellt kan ha anspråk mot bolaget om sådana förhållanden rörande försäkringen som det är av betydelse för er att känna till, FAL 10:7 st. 1.

Anmäler du en skada och får avslag eller inte är nöjd med din ersättning kan du be att de omprövar ärendet, FAL 10:8. I samband med en omprövning behöver man oftast åberopa nytt material eller information.

Du kan även gå in på hemsidan konsumenternas.se om du vill läsa mer om personförsäkringar, klicka här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?