Anmäla riksdagsledamot till justitieombudsmannen

FRÅGA
Hej. Kan jag som privatperson anmäla en politiker till JO för bedrägeri. Citerar en artikel från Aftonbladet. Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Erik Bengtzboe, har fått 158 000 kronor i hyresbidrag och traktamenten från riksdagen för att han varit skriven hos sin mor i Nyköping.När Aftonbladet granskat hans uppgifter uppstår flera oklarheter som Bengtzboe i efterhand måste försöka korrigera.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 § Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän har Justitieombudsmännen (JO) i den omfattning som anges i 2 § tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. I 2 § anges vilka som omfattas av JO:s tillsyn och således kan anmälas till JO. Där anges att under deras tillsyn står bland annat statliga och kommunala myndigheter och tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter. Av 2 § 3 st. framgår däremot att JO:s tillsyn inte omfattar riksdagens ledamöter. Du kan således inte JO-anmäla Erik Bengtzboe.

En talan får inte väckas mot en riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, om inte riksdagen har medgett detta genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstade har enats om, enligt 4 kap. 12 § Regeringsformen. Det krävs således att 5/6-delar av riksdagens ledamöter röstar för att ett åtal om brott som begåtts i tjänsten mot personen ska möjliggöras.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (43)
2021-06-09 Missnöjd med Polisens agerande
2021-04-30 Har man som misstänkt en skyldighet att svara på frågor under ett polisförhör?
2021-02-22 Vem utövar tillsyn över JO?
2021-01-31 Anmälan till JO.

Alla besvarade frågor (95785)