Anmäla reklam

FRÅGA
En restaurang (A) har gjort reklam för sitt julbord (på bussar) med en stor bild av vår museibyggnad (B), inte sin egen, i bakgrunden. Vårt museum har en egen restaurang. Detta är såklart renommésnyltning och vilseledande reklam. Utöver att påtala detta och kräva att (A) stoppar sin kampanj, vilka instanser vänder man sig till i första hand för att anmäla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om marknadsföring finns i marknadsföringslagen (MFL). Som du själv har konstaterat låter det som att det kan röra sig om vilseledande marknadsföring (8 § MFL), och då främst enligt den allmänna regeln om vilseledande (10 § MFL). Det kan också röra sig om renommésnyltning som strider mot god marknadsföringssed (5 och 6 §§ MFL).

Väcka talan om förbud

Om det visar sig att A har gjort sig skyldig till något brott mot MFL kan de bli skyldiga att upphöra med reklamen (23 § MFL). De kan i vissa fall också behöva betala en marknadsstörningsavgift (29 § MFL). Om ert företag har lidit skada av reklamen kan ni också ha rätt till skadestånd (37 § MFL).

Ni kan väcka talan om förbud vid Patent- och marknadsdomstolen. Om ni också vill väcka talan om marknadsstörningsavgift och skadestånd ska talan väckas i Stockholms tingsrätt (47 § MFL).

Anmälan till RO

Du kan också gratis anmäla marknadsföringen till reklamombudsmannen (RO). Både privatpersoner och företag kan anmäla reklamer till RO om reklamen riktar sig mot den svenska marknaden och reklamen inte är äldre än ett halvår. RO bedömer reklamen utifrån Internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Reglerna stämmer väl överens med MFL och både vilseledande reklam (Art 5) och renommésnyltning (Art 15) är otillåtet.

Du kan göra din anmälan på RO:s hemsida här. Där kan du även få ytterligare information om prövningen och handläggningen. På hemsidan finns också beslut publicerade om du vill jämföra ditt ärende med tidigare beslut.

Sammanfattningsvis kan du antingen väcka talan i Patent- och marknadsdomstolen eller i Stockholms tingsrätt beroende på om ni endast vill förbjuda reklamen eller också kräva skadestånd. Om ni inte vill väcka talan mot företaget kan ni anmäla reklamen till RO.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (105)
2019-03-12 Är det tillåtet att bara nämna konkurrenters namn i reklam?
2019-02-12 Är butiken bunden av sitt utbud i skyltfönstret?
2019-01-24 Ersättning enligt 3 § lag om namn och bild i reklam
2019-01-22 Får ett företag använda en bild i reklam utan tillåtelse?

Alla besvarade frågor (66943)