FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess18/02/2018

Anmäla brott för tandläkare/sekretess

Enligt Socialstyrelsen får en tandläkare inte anmäla en patient som befinner sig illegalt i landet. Hur rimmar det med kravet att rapportera pågående brott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skyldighet att anmäla brott
I Sverige finns ingen generell skyldighet att anmäla brott men däremot finns en skyldighet att anmäla brott som är så kallat å färde (d.v.s. pågående) enligt 23 kap 6 § Brottsbalken (BrB) Detta gäller dock endast allvarligare brott såsom mord, dråp, misshandel (3 kap 11 § BrB), männskorov, olaga frihetsberövande (4 kap 10 § BrB) och ett antal andra grova brott. Det finns alltså ingen skyldighet att rapportera om att en utländsk medborgare befinner sig illegalt i Sverige då brottet inte ses som särskilt allvarligt då maxstraffet är ett års fängelse (när man fått beslut om utvisning och ändå kvarstannar) enligt 20 kap 2 § Utlänningslagen.

Sekretess
Hos tandläkaren råder sekretess enligt 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som stadgar att man inte får röja en uppgift om den enskildes personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att den enskilde lider men. Det innebär att man inte får röja uppgifter om någon till enskilda eller myndigheter (polisen i detta fall) såvida det inte finns en lag eller förordning som beskrivs i Offentlighets- och sekretesslagen som gör det okej enligt 8 kap. 1 § OSL.

Sekretessbrytande bestämmelser
Däremot finns en möjlighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till exempelvis polisen om det är ett brott vilket fängelse på ett år är det lägsta straffet enligt 10 kap 23 § OSL. Så eftersom att vistas i Sverige olagligt inte är ett allvarligt brott om man ser till vilka påföljder som är möjliga att utdöma så har inte tandläkare någon laglig väg att ge ut uppgifter till polisen.

Dock finns en skyldighet att anmäla att man misstänker att barn far illa enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen men att någon inte är den ålder dom påstår att dom är innebär inte per automatik att barn far illa.


Slutsats
Kort sagt så kan man säga att socialstyrelsen har rätt i att tandläkare inte får anmäla detta till polisen eftersom straffvärdet inte är tillräckligt högt om inte barn far illa av det.

Hoppas du fick svar på din fråga.
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000